Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ނާޒިމަށް އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުން

މާލެ - މެއި 26، 2023: ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) ގެ ލީޑަރު އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް މިރޭ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް "އުޖާލާ ޒަމާން" ސްލޯގަން އާއި ކެމްޕެއިންގައި ބޭނުން ކުރާނެ ލޯގޯ ވެސް ވަނީ މި ޖަލްސާގައި އިފްތިތާހުކޮށްފަ. މިރޭ މި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު މެމްބަރުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ. ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމެވީ ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ގޯހުންގޯހަށް ގޮސް، ގައުމު އޮޔާ ދިޔުމުގެ ބިރުހީވެ، އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށް މިރޭ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

19
1 day