ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރަތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.


މި ޕްރޮމޯޝަނަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 6 އިން ފެށިގެން މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 15 އާ ހަމައަށް ރެޑްވޭވްގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރެޑްވޭވުން ބުންޏެވެ.

ރެޑްވޭވް މެގަ މޯލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ކޫޕަން ހުށަހެޅި އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ތެރެއިން 15 ނަސީބުވެރިން ވަނީ ހޮވައިފަ އެވެ. މީގެތެރެއިން 10 މީހަކަށް، ރެޑްވޭވުން ވިއްކާ ބްރޭންޑުތަކުގެ ސާމާނު ދީފައި ވާއިރު ފަސް މީހަކަށް 10،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމް ވަނީ ދީފަ އެވެ.

ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަސީބުވެރިން

ކޫޕަން ނަމްބަރު 67590، އިނާޒް - 10،000ރ.

ކޫޕަން ނަމްބަރު 29468، މުއްތަލިބު - 10،000ރ.

ކޫޕަން ނަމްބަރު 46096، މުހައްމަދު ރަސަލް މިއާ - 10،000ރ.

ކޫޕަން ނަމްބަރު 75457، އައިޝަތު ރައިފާ - 10،000ރ.

ކޫޕަން ނަމްބަރު 54115، ރަޒިއްޔާ މުހައްމަދު - 10،000ރ.

ކޫޕަން ނަމްބަރު 41146، އަޒީ އަބްދުލް އަޒީޒް - 55 އިންޗީގެ ޔޫއެޗްޑީ ޓީވީ.

ކޫޕަން ނަމްބަރު 10266، އަޔާލް - 55 އިންޗީގެ ޔޫއެޗްޑީ ޓީވީ.

ކޫޕަން ނަމްބަރު 38086، އަމީނާ ޔޫސުފް - 55 އިންޗީގެ ޔޫއެޗްޑީ ޓީވީ.

ކޫޕަން ނަމްބަރު 25124، ޝަމޫން - 55 އިންޗީގެ ޔޫއެޗްޑީ ޓީވީ.

ކޫޕަން ނަމްބަރު 77929، އަހުމަދު ޝާހިދު - 55 އިންޗީގެ ޔޫއެޗްޑީ ޓީވީ.

ކޫޕަން ނަމްބަރު 03233، އަފްރިހާ - 18000 ބީޓީޔޫ އޭސީ.

ކޫޕަން ނަމްބަރު 20686، ޝާދް މުހައްމަދު - ސެކްޝަނަލް ސޯފާ ސެޓް.

ކޫޕަން ނަމްބަރު 66604، މަޖީދު - މޮޑާން ސޯފާސެޓް

ކޫޕަން ނަމްބަރު 16876، އަބްދުލް ވަހީދު - ބުކް ޝެލްފް.

ކޫޕަން ނަމްބަރު 10396، އަސްލަމް މޫސާ - ގްލެން އެއާ ޕިއުރިފަޔާ.

ރެޑްވޭވުން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ "ރޯދަ ސޭލް" ގައި ވެސް އެ ފިހާރައިން ވިއްކާ ސާމާނު ހެޔޮ އަގުގައި ލިބޭނެ ގޮތް ހަދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮމޯޝަނަށް ވުރެ ގިނަ އިނާމްތައް ރޯދަ ސޭލުގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ރެޑްވޭވުން ބުންޏެވެ.