13 hours ago

2

ވައިރަސްއާ ގުޅޭ ދިރާސާ ޗައިނާ އިން އާއްމުކޮށްފި

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 18) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް އަރާފައިވާ ގާތްގަނޑަކަށް 70،000 މީހުންނާ ގުޅޭ ފުރަތަމަ ދިރާސާ ޗައިނާގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން މިއަދު އާއްމުކޮށްފި...

13 hours ago
ރޯގާގައި ވޫހާން ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑިރެކްޓަރު މަރުވެއްޖެ
12 hours ago
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސަށް ހަމަހަމަކަން
11 hours ago
ޗައިނާގެ ރައީސް އަށް ފާޑުކީ އެކްޓިވިސްޓް ހައްޔަރުކޮށްފި