ފޮޓޯގެލަރީ / ބަލިތައް

ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

15 ފެބުރުއަރީ 2018

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018: ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: މި ކެމްޕެއިންގެ އަމާޒަކީ 2022 ވަނަ އަހަރު އަންނަންވާއިރަށް ރާއްޖެ އިން ޓީބީ ނައްތާލުން. އެކަމަށް 170 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ. އަދި މި ކޭމްޕުގައި ޓީބީ ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ފަރުވާ ދިނުމާއި ސްކްރީން ކުރުން ހިމެނޭ. އަދި އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށާއި ރާއްޖެ އިން ބޭރުން އަންނަ މީހުން ކެއްސުން ބައްޔަށް ސްކްރީން ކޮށް އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ބަލި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ވެސް ހިމެނޭ.

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018: ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މަންދޫބު އަރްވިންދް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކެމްޕެއިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް، އުއްޗު އަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސް ޔާމީނާއި ޗަމްޕާ ބްރަދާސް އަދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެއް ހިއްސާދާރު ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy