6 hours ago

5

މުރަނގަފަތަކީ ދިވެހިންނާ ވަރަށް ރައްޓެހި އެއްޗެކެވެ. އެ ފަތުން ސަޓަނި ހެދުމާއި ތެލުލައިގެން ބޭނުންކުރުމާއި މުރަނގަތޮޅިން ކިރުގަރުދިޔަ ފަދަ އެއްޗެހި ކެއްކުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ.

6 days ago

1

މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަމުގައި އެންމެ މުހިއްމީ ފަރުދީ ޒިންމާ އާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން ފަދަ ކަންކަމަށް އިސްކަން ދިނުމެވެ....

1 week ago

މި އަހަރުގެ މެޓް ގާލާ ކެންސަލްކޮށްފި

1 week ago

3

ލުއީ ވިޓޯނުން ސެނިޓައިޒާ އުފައްދަނީ

1 week ago

2

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް އަރްމާނީގެ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

29 minutes ago

ގިނައިން އަތް ދޮންނަން ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން އެލްބިއަން ސްޓޯރުގައި އަތްދޮންނަ ތައްޓެއް ބަހައްޓައިފި އެވެ.

52 minutes ago

4

މެމްބަރުން ވާންވީ ރައްޔިތުންގެ އެކުވެރިންނަށް: ނަޝީދު

4 hours ago

26

ބިރެއް ނުފިލާ، މުހިންމީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން

6 hours ago

5

މުރަނގަފަތުން ސައި ހެދިދާނެ