10 hours ago

5

އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ތުރުކީގެ ބަހްތިޔާރް ޖޭން ވަންލީ ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިހާރަށް އިތުބާރުހުރި ގޮތަކަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.