2 hours ago

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުލް މެރެތަނެއް ނުވަތަ ހާފް މެރެތަނެއް ފުރިހަމަކުރެވުމުން ލިބުނު އުފަލާ އެކު ބައެއް ދުވުންތެރިން ފިނިޝިން ޕޮއިންޓް ހުރަސްކުރީ ރޮމުންނެވެ. ބައެއް ބައިވެރިން ދުވީ ކުދިންނާ އެކު އާއިލީ ދުވުމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ....