2 hours ago

1

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަޑިގަނޑުން އަރައިނުގަނެވި، އިތުރު ހުރަސްތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.