8 hours ago

2

ރާއްޖެ އައީ ޓޫރިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދޭން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު ޕޯޗުގަލްގެ ބެނާޑޯ ޓަވަރެސް ބުނެފި އެވެ.