16 hours ago

9

ފަސޭހަކަމާ އެކު ސީދާ ތިން ސެޓުން އަފްގާނިސްތާން ބަލިކުރުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.