10 hours ago

11

ތުރުކުމެނިސްތާން އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެ ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ނުލިބި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.