2 minutes ago

ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އިއްޔެ ސްރީ ލަންކާގައި އޮޕަރޭޝަންކުރި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ހަތަރު ހަފުތާ ތެރޭ އެއްކޮށް ފިޓްވާނެ އެވެ.