11 hours ago

13

ނޭޕާލުގެ މައްޗަށް އެ ގައުމުގައި މިއަދު ސީދާ ތިން ސެޓުން ކުރި ހޯދައި އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން މިއަދު ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.