46 minutes ago

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ށ. މިލަންދޫ 2-0 އިން ލީޑުގައި އޮއްވާ މެޗުގެ ރެފްރީ އިންޑިއާގެ ކިޝަން ޖޯޝީގެ ނިންމުންތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޓީމު ދަނޑުން ފޭބުމުން މެޗު ނިންމާލައިފި އެވެ.