7 hours ago

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައި އީގަލްސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.