19 hours ago

7

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ޕޯޗުގަލްގެ ބެނާޑޯ ޓަވަރޭސް ވަކިކުރުމަށް ފަހު ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗަކަށް ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ގެނަޔަސް ގިނަ ބަޔަކު އޭނާއާ މެދު މާބޮޑު އުއްމީދެއް ނުކުރެ އެވެ. މިދިޔަ ތިން ވަރަކަށް...