9 hours ago

2

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ރަން ވަނަ ތަކެއް ހޯދައިދިން ކުޅިވަރު ކަމަށްވާ ޓީޓީގެ ވާހަކަތައް ނިމިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ދެއްކުނީ ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ތާރީހުގައި ފެނިގެންދިޔަ...