އިޒްރޭލުގެ އަމަލުތައް ތަހުގީގުކުރަން މިނިވަން ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަން ރާއްޖެއިން ތާއީދުކޮށްފި

ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ބަލައި ތަހުގީގުކުރުމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުން މިނިވަން ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަން ފާސްކުރި ގަރާރަށް ރާއްޖެ އިން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.


ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އިޒްރޭލުން ހިންގާ އަމަލުތައް ތަހުގީގު ކުރަން އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުން މިނިވަން ކޮމިޝަނެއް ހަދަން ތާއީދު ކުރާކަން ހާމަކުރީ އެ ކައުންސިލުން އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލުކުރުމާ ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖް ކުރި މީހުންގެ ގަޔަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އިޒްރޭލް ސިފައިން ބަޑިޖަހައި 60 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައި އަދި 2،700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަޚަމް ކޮށްލައިފަ އެވެ.

ރާއްޖެ އިން ޖެނީވާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ. ހާލާ ހަމީދު، އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގައި ވަނީ، އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް ނެތި ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު މުޒާހަރާ ކުރާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ކުށްވެރި ކުރައްވާފައި ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.