ރާއްޖެޓީވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރީ ރަނގަޅަށް: ސިވިލް ކޯޓު

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓީވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަަށް ސިިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.


ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓީވީ އޭޕްރީލް 6، 2017 ގައި ޖޫރިމަނާކުރީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިއްޒަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކޮންޓެންޓު ގެނެސްދިން ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

އެ މައްސަލަ ރާއްޖެ ޓީވީން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީ ކުރެއްވި ހުކުމުގައި ވިދާޅުވީ އެއީ އަބުރުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކުރި ޖޫރިމަނާއެއްކަން ސާބިތުނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ބްރޯޑްކޮމްގެ ނިންމުން ބާތިލް ކަމަށް ކަނޑަނޭޅޭނެ ކަމަށް ހުކުމުގައި ވެ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީ ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާއިން ކުރި ޖޫރިމަނާ ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައިފަ އެވެ.

އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ރާއްޖެ ޓީވީ ޖޫރިމަނާކުރި އެވެ. އެކަމަކު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އަބުރުގެ ގާނޫނު ވަނީ އުވާލައްވައިފަ އެވެ.