މެލޭޝިއާގެ ސުލްތާން މުހައްމަދު ރަސްކަން ދޫކޮށްލައްވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 7) - މެލޭޝިއާގެ ރަސްގެފާން ސުލްތާން މުހައްމަދު (5) ރަސްކަން ދޫކޮށްލައްވައިފި އެވެ.


މިއީ މެލޭޝިއާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ރަސްކަލަކު ރަސްކަން ދޫކޮށްލެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މީގެ 60 އަހަރު ކުރިން އިނގިރޭސިންގެ ބާރުގެ ދަށުން މިނިވަންކަން ލިބުނު ފަހުން މެލޭޝިއާގައި އެއްވެސް ރަސްކަލަކު ރަސްކަން ދޫކޮށްލައްވައިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ސުލްތާން މުހައްމަދު ރަސްކަން ދޫކޮށްލެއްވި ސަބަބެއް ނޭޝަނަލް ޕެލަސް އިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް ސުލްތާން މުހައްމަދު ރަސްކަން ދޫކޮށްލައްވާފައި ވަނީ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުއްވުމާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގަ އެވެ. ރަސްގެފާން ވަނީ ރަޝިޔާގެ މޮޑެލްއަކާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފަ އެވެ.

ރަސްގެފާން ސުލްތާން މުހައްމަދު ވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހު ބޭސްފަރުވާގެ ޗުއްޓީއެއް ނަންގަވައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ރީތީގެ ރާނީއާ އެކު މޮސްކޯގައި ނަންގަވާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެފަ އެވެ.

މެލޭޝިއާގެ އެކި ސްޓޭޓްތަކުން ރަސްކަން ދައުރުވާ ގޮތަށް އޮންނަ އިރު ސުލްތާން މުހައްމަދު ތަޚުތަށް އިސްވެވަޑައިގެންނެވީ ޑިސެމްބަރު 2016 ގަ އެވެ. ރަސްކަން ދޫކޮށްލެއްވުމުން ސުލްތާން މުހައްމަދު ވަރަށް އަވަހަށް ކެލަންޓަން ސްޓޭޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށްވެ އެވެ. ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގެންނެވި އިރު ސުލްތާން މުހައްމަދުގެ އުމުރުފުޅަކީ 47 އަހަރެވެ.

ފަސް އަހަރުން އެއް ފަހަރު ރަސްކަން ދައުރުވާ ގޮތަށް އޮންނަ ހަމައެކަނި ގައުމަކީ މެލޭޝިއާ އެވެ. އެ ގައުމަށް 1957 ވަނަ އަހަރު މިނިވަންކަން ލިބުނު ފަހުން ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން ވެސް ނުވަ ސްޓޭޓުގެ ވެރިންގެ މެދުގައި ރަސްކަން އަންނަނީ ދައުރު ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު އެއީ ރަމްޒީ މަގާމެކެވެ.