Maldives +

81
76,627
73,795
2,615
217
18
0
321,255
Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ތުލުސްދޫގެ އީދު މާލިތައް

ކ. ތުލުސްދޫ: ޖުލައި 20، 2021- އަޟްހާ އީދު ފާހަގަކުރުމަށް މި ރަށުގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑްގެ ތެރެއިން: ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން ބައިވެރިވި މި ޕެރޭޑުން ވަނީ ތަފާތު މަޖާ މާލިތަކެއް ފެނިފައި.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

14
2 days