Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ރާއްޖެއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

މާލެ - ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2022: ސަރަހައްދީ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ ސާބާ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް މާލޭގައި ރޭ ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލުކުރީ އެންމެ ފަހުގެ މި މުބާރާތުގެ ރަނަރަފް ނޭޕާލް އާއި ރާއްޖެ އެވެ. ވާދަވެރި މި މެޗު 51-47 ން ކާމިޔާބުކުރީ ރާއްޖެ އެވެ. މެޗު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ މެޗު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސޯސަލް ސެންޓަރަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

15
5 days