ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 100 މީހަކަށް ފެނަކަ އިން ވަޒީފާ ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 100 މީހަކަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.


އެކި ރަށްތަކުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިން 79 ފިރިހެނުންނާއި 21 އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އުފެދުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އެކި ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ލިބިފައިވާ މީހުން ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

ދަރުބާރުގޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވަޒީފާގެ ލިއުން އެ މީހުންނާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނީގެ އެކި ބްރާންޗްތަކުން 100 މީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސީ ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ހަދާފައި ކަމަށެވެ. ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސީ އެ މީހެއްގެ ގާބިލްކަމާއި އަދާކުރެވޭނީ ކޮން ވަޒީފާއެއްތޯ ބަލާފައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އޮޑިޓް ސްކިލްއެއް ހަދައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ ގޮތްތަކަކަށް ބަލާފައި ވާނެ. އެ މީހެއްގެ ހުނަރަކާ ގުޅޭ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސަން އިސްކަން ދީފައިވާނެ،" ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ

އެކި އިދާރާތައް ގުޅިގެން، ޝަރީފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެ މީހުންނަށް ތަމްރީނުތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ.

ފެނަކަ އިން ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސި މީހަކަށް ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ލިއުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

އަލަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސި މުވައްޒަފުންނަށް، ފެނަކައިގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަން ކުންފުނީގެ ތެރެއިން ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ޝަރީފް ދެއްވި އެވެ.

ޖެންޑަ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ޒެނީޝާ ޒަކީ ވިދާޅުވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދޭން ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، އެ މީހުންނަކީ ވެސް އިޖުތިމާއީ ގޮތުންނާއި އިގްތިސާދީ އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން ވެސް މުޖުތަމައުގެ އެކި ކަންކަމުގައި ހިއްސާވެވޭނެ ބައެއް ކަމުގައި ހެދޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެކި ދާއިރާތަކުގައި ބައިވެރިވެރިކުރުމަކީ، ޒެނީޝާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ގައުމީ ތަރައްގީ އަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ ކަމެކެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަޅާލުމުގައި ފެނަކަ ނަމޫނާއަކަށް ބަލައި އެހެން އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.