އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް ބުދަދުވަހުގެ ރޭ އިފުތިތާހު ކުރަނީ

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް އަންނަ ބުދަދުވަހުގެ ގެ ރޭ އިފުތިތާހު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.


އެކަމަށްޓަކައި އައްޑޫގައި އެ ރޭ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބާއްވަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކެބިނެޓްގެ އެކި ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ.

އަދި އެ ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި "މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ގެ ގަދަ ތިން ބައިވެރިން ކަމަށްވާ ލައިޝާ ޖުނައިދާއި ޝަލަބީ އިބްރާހީމާއި މުހައްމދު އިޝާން ފޭދޫގައި ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ފާފޯމް ކުރާނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައި ބަހުގެ ދުމަތް ދޭން އެމްޕީއެލް އިން ސްރީ ލަންކާ އިން ގެނައި ބަސްތައް މިހާރު ވަނީ ފުވައްމުލަކާއި އައްޑު އަށް ގެނެސްފަ އެވެ.

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ހިދުމަތް ދޭން ގެނެސް ފައި ވަނީ ދެ ސައިޒެއްގެ އޭސީ ބަހެވެ. އެއީ 52 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބަހާއި 32 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބަހެވެ.

އެމްޕީއެލުން އައްޑު އަށް ގެނައި ބަހެއް: ހިދުމަތް 13 ވަނަ ދުވަހު ފަށާނެ. ފޮޓޯ: ކިއުންތެރިއެއް

ފުވައްމުލަކުގައި 32 ޖާގައިގެ ދެ ބަސް ބޭނުން ކުރާ އިރު، އައްޑޫގައި ވަކިން އޮންނަ ހުޅުމީދޫގައި ވެސް ބޭނުން ކުރާނީ އެ ސައިޒްގެ ދެ ބަހެވެ.

ދެން ހުރި ބަސްތައް ބޭނުން ކުރާނީ އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ އަވަށްތަކުގަ އެވެ.

އެމްޕީއެލްއަކީ އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް މިހާރު ފެރީގެ ހިދުމަތް ވެސް ދެމުން އަންނަ ކުންފުންޏެވެ.