ދެކުނުގެ ބަހުގެ ހިދުމަތުގެ އަގު އިއުލާންކޮށްފި

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިފުތިތާހުކޮށްފައިވާ އިރު، ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭނެ އަގުތައް ވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.


އެ ކުންފުނިން ބުނީ ލަގެޖް ވެސް އުފުލޭ ބަސް ދަތުރުގެ އަގުުތަކަށް ބަލާ އިރު ގަމުން ހިތަދު އަށް ކުރާ ދަތުރަކަށް ކޮޅަކަށް ނަގާނީ 20ރ. ކަމަށެވެ. ލަގެޖަށް ޗާޖް ކުރާނީ 5ރ. ގެ ރޭޓުންނެވެ.

ގަމުން މަރަދޫ/މަރަދޫފޭދު އަށް ކޮޅަކަށް 15ރ. ނަގަން ނިންމާފައިވާ އިރު ފޭދޫން ހިތަދު އަށް ކޮޅަކަށް ނަގާނީ 15ރ. އެވެ. އަދި ގަމުން ފޭދު އަށް ނަގާނީ ކޮޅަކަށް 10ރ. އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހުޅުމީދު އާއި މީދޫގައި ވެސް ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭނީ ކޮޅަކަށް 10ރ. ނަގައިގެން ކަމަށް އެމްޕީއެލުން ބުންޏެވެ.

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭނީ މަހަކު 350ރ. އަށެވެ. އަދި ސީޒަނަލް ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 650ރ. އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ އަތޮޅުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން އެމްޕީއެލުން ވަނީ ފަންކާ އާއި އޭސީ ވެސް ހިމެނޭ 13 ބަސް ގެނެސްފަ އެވެ. އެއީ 52 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އަށް ބަހާއި 32 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ފަސް ބަހެވެ.

އައްޑޫގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން ބޭނުން ކުރާ ބަސްތަކެއް.

ފުވައްމުލަކުގައި ބޭނުން ކުރާނީ ދެ ބަހެވެ.

ބަހުގެ ހިދުމަތް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ފަހު، އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ހަފުތާއެއްގެ މުއްދަތަށް ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަނީ ހިލެ އެވެ.

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ފެރީގެ ހިދުމަތް ވެސް ދެމުން އަންނަ އެމްޕީއެލުން ވަނީ ހިދުމަތް ތަރައްގީކޮށް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު މަޝްރޫއުތަކެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފަ އެވެ.

އައްޑޫ ބަހުގެ ޝެޑިލްއެއް.

އެގޮތުން އައްޑޫގައި 100 އެނދުގެ ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ސްލިޕްވޭއެއްގެ އިތުރުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ރެސްޓޯރަންޓެއް ހުޅުމީދޫގައި ތަރައްގީ ކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.