މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ: ރިޔާޒު

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އޭޕްރީލް ހަ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އުފަން ރަށް ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ ރިޔާޒް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ނަޒާހަތްތެރި މެމްބަރުން ބައިތިއްބަން ބޭނުން ނަމަ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ބޮޑު ހިޔާނާތް ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިނާޔާތް ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވިއިރު، އެ ފައިސާތައް ޖަމާވި އެކައުންޓުތައް ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާއްމުންގެ ބަޔަކު ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ބާއްވަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ފަޅުތަކާއި ފަޅު ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދީގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތައް 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ވަނީ ކުރިން ބުނެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ.

ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ދައުވާކޮށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއިލެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ އަަހަރާއި ނުވަ މަހުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުމުން މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ހާމިދު ވަނީ މިނިވަން ކޮށްފަ އެވެ.