އައްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އައްޑޫގައި އަޅާ ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެސްގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި އެވެ.


މި ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތް ކުރަނީ ހިތަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ހުރި ބިމުގަ އެވެ.

ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ އިރު ހަތަރު ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް އެކުލެވޭ ގޮތަށް ބެޑްމިންޓަން ހޯލަކާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތައް ކުޅެވޭ ގޮތަށް އިތުރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރާނެ އެވެ. ދެ ބުރި އަށް ހަދާ ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓް ސޮސައިޓީ (އޭޕީސީ) އިންނެވެ.

އޭޕީސީ އަކީ ކައުންސިލްގެ 51 ޕަސަންޓް ހިއްސާ އާއި އައްޑޫ ރައްޔިތުން 49 ޕަސަންޓް ހިއްސާ އޮންނަ ގޮތަށް 2016 ގައި އުފެއްދި ކޯޕަރޭޓިވެކެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގާ މި މަޝްރޫއު އޭޕީސީއާ ހަވާލުކުރީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 21 ގަ އެވެ. ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސް އަށް 6،061،191.4ރ. ހަރަދުވާ އިރު މަސައްކަތް ފަށާތާ 120 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހެ އެވެ.

އައްޑޫގައި ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ހަދަން ނިންމި އިރު، މި ސިޓީއަކީ ގައުމީ ފެންވަރުގައި ބެޑްމިންޓަނުން ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް ހޯދަމުން އަންނަ އަދި ބެޑްމިންޓަނަކީ އައްޑޫގެ ދެ ޖިންސުގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅިވަރަކެވެ.