14 minutes ago

ޒިއުރިކް (ޖޫން 3) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހަކު އޭނާގެ ކަރަށް ކަކުލުން އަރައި މަރާލުމުން އެކަމަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން އަޑުއުފުލާ ކުޅުންތެރިން...

7 minutes ago

ލަންޑަން (ޖޫން 3) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު މެދުކަނޑާލުމަަށް ފަހު މި މަހު އަލުން ފަށާއިރު ލިވަޕޫލްގެ ބައެއް މެޗުތައް ނިއުޓްރަލް ދަނޑެއްގައި ކުޅުމުގެ...

14 minutes ago

ފްލޮއިޑް: އަޑުއުފުލާ ކުޅުންތެރިންނަށް ފީފާގެ ތާއީދު

18 hours ago

ސީޒަން ނިމުމުގެ ކުރިން ސަޕޯޓަރުން ފެނިދާނެ: ގްރަވީނާ

21 hours ago

މެސީ އަންނަ ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް މަޑުކުރާނެކަން ކަށަވަރު

1 day ago

އަންނަ މަހު ބާއްވަން ތާވަލުކުރި 19 ވަނަ ގައުމީ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތް (މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް) މި އަހަރު ދެން ނުބާއްވާ ގޮތަށް ބޮޑީބިލްޑިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް...

3 days ago

6

ކްލަބްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ: މަހުލޫފު

3 days ago

3

"ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް މި އަހަރު ބޭއްވޭތޯ ބަލާނަން"

5 days ago

1

ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވެފައި، ސެކުލޮސްކީ ބޭނުމީ ގައުމަށްދާން