މެލަނިއާ ޓްރަމްޕުގެ މައިންބަފައިންނަށް އެމެރިކާގެ ރަށްވެހިކަން ދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 10) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ ޓްރަމްޕުގެ ސްލޮވޭނިއާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަށް އެމެރިކާގެ ރަށްވެހިކަން ދީފި އެވެ.


ވިކްޓަ އާއި އަމަލިޖާ ކްނަވްސް އަށް އެމެރިކާގެ ރަށްވެހިކަން ދިނީ ނިއު ޔޯކްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ. ވިކްޓަ އާއި އަމަލިޖާ އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅެމުން ދަނީ މެލަނިއާ ސްޕޮންސާ ކުރައްވާފައިވާ ގްރީން ކާޑުގަ އެވެ.

މެލަނިއާގެ މައިންބަފައިންނަށް އެމެރިކާގެ ރަށްވެހިކަން ދިން އިރު އެ ދެ މީހުންގެ ޅީދަރިކަލުން ޓްރަމްޕަކީ އެހެން ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އަށް މީހުން އެތެރެވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކޮޅު ބޭފުޅެކެވެ.

އެމެރިކާގެ އިމިގްރޭޝަން ސިޔާސަތާ ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު

މެލަނިއާ ޓްރަމްޕަށް އެމެރިކާގެ ރަށްވެހިކަން ލިބިވަޑައިގަތީ 2006 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެކަމަނާ އެމެރިކާގައި 2001 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދެވީ އާދަޔާޚިލާފު ހުނަރުވެރިންނަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އެއިންސްޓަން ވިސާގަ އެވެ. މެލަނިއާ އަށް އީބީ-1 ވިސާ ދިން ގޮތާ މެދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފައްދާފައިވެ އެވެ.

އެމެރިކާގެ އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން މެލަނިއާގެ މައިންބަފައިން އެމެރިކާގެ ރަށްވެހިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެ ގައުމުގައި ގްރީން ކާޑުގައި ފަސް އަހަރު ދިރިއުޅެން ޖެހެ އެވެ.

މެލަނިއާގެ ބައްޕަ ވިކްޓަ އަކީ ސްލޮވޭނިއާގެ ސެވްނިކާ ޓައުނުގައި ކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހެކެވެ. މަންމަ އަމަލިޖާ މަސައްކަތް ކުރީ ޓެކްސްޓައިލް ފެކްޓަރީއެއްގަ އެވެ. އެ ދެ މީހުންގެ ވެސް އުމުރު އުޅެނީ 70ގެ އަހަރުތަކުގަ އެވެ.