ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ބީއެމްއެލްގެ އެހީ އިތުރުކުރަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅުތަކުގައި އިތުރުކޮށް ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޖަމާއަތަށް ފައިދާހުރި މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީ ދިނުން އިތުރުކުރަން ނިންމައި މިއަދު އެކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.


ބީއެމްއެލްއިން މިކަން އިއުލާނުކުރީ އާންމުންނާއި ބޭންކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރު ކުރުމަށް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކެމްޕޭނުގެ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދ.ކުޑަހުވަދޫގަ އެވެ.

އެ ބޭންކުން ބުނި ގޮތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ރަށްރަށުގައި ހިންގާ މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާ ހުރި ހަރަކާތްތަކަށް ފަންޑު ހޯދަން އެ އަތޮޅެއްގެ ބޭންކް ބްރާންޗަށް މިހާރު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅޭނެ އެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ކުރިން ވަނީ ސީއެސްއާރު ހަރަކާތްތަކަށް ބޭންކުން ހޭދަކުރާ މިންވަރު މި އަހަރު ދެގުނަ އިތުރު ކުރާނެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ބޭންކްގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް 300 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރާނެކަން ހާމަކޮށްފަ އެވެ.