ދިރާގު އީދު ހަދިޔާ: ސޯޝަލް މީޑިއާ ހިލޭ، ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކޭޖްތަކެއް

މި ފިތުރު އީދު ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ދިރާގުން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.


ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި އީދު ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި މިފަހަރު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހިލޭ ވައިބާ އާއި ހިލޭ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަދި ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކޭޖްތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންސްޓަގްރަމް ފޮޓޯ މުބާރާތަކާއި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ގުޅުމަށް ޚާއްސަ ރޭޓެއް ވެސް ދިރާގުން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

1- ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ހިލޭ

ދިރާގުން ވަނީ ޓުވިޓާ، އިންސްޓަގްރާމް، ސްނެޕްޗެޓް ފަދަ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް އަންނަ ހުކުރުދުވަހާ ހަމައަށް ހިލޭ ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފަ އެވެ. އެ ޚިދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންވާ ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުން އަންނަ އަންގާރަދުވަހުގެ ކުރިން އެކްޓިވޭޓް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ޚިދުމަތް ލިބޭނީ #8*123* ޖެހުމުންނެވެ.

2- ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކޭޖްތަކެއް

މި ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުން ވެސް އަންނަ އަންގާރަދުވަހުގެ ކުރިން އެކްޓިވޭޓް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކޭޖްތައް 30 ދުވަސް ވަންދެން ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ.

އެގޮތުން އާންމުކޮށް 500 އެމްބީ ލިބޭ 99 ރުފިޔާގެ ޕެކޭޖަށް އެއް ޖީބީ، ދެ ޖީބީ ލިބޭ 199 ރުފިޔާގެ ޕެކޭޖަށް ހަތަރު ޖީބީ ވަނީ އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ތިން ޖީބީ ލިބޭ 249 ރުފިޔާގެ ޕެކޭޖަށް ހަ ޖީބީ ވަނީ އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. މި ހިދުމަތް ވެސް ލިބޭނީ #8*123* ޖެހުމުންނެވެ.

3- އީދު ދުވަހު ހިލޭ ވައިބާ

މިދިޔަ ރޯދަމަހު ވެސް ދިރާގުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއް ޕްރޮމޯޝަނަކީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގައި ހިލޭ ވައިބާ ބޭނުން ކުރެވޭ ޚިދުމަތެވެ. ދިރާގުން ވަނީ މިއަދު އެއްކޮށް ހިލޭ ވައިބާ ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފަ އެވެ. އެ ޚިދުމަތް ވެސް ލިބޭނީ #8*123* ޖެހުމުންނެވެ.

4- އިންސްޓަގްރަމް ފޮޓޯ މުބާރާތެއް

"އީދު މޯމެންޓްސް އެމްވީ" ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯއެއް އަޕްލޯޑް ކުރުމުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވުނީ އެވެ. އަންނަ މަހުގެ އެކެއްގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތުގައި ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި އައިޕެޑް ޕްރޯއެއް ލިބޭނެ އެވެ.

5- ބަންގްލަދޭޝް އަށް ގުޅަން ހާއްސަ ރޭޓެއް

ބަންގްލަދޭޝް އަށް ގުޅުމަށް މި ހާއްސަ ރޭޓް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމަށް ގުޅުމަށް 0.65 ރުފިޔާގެ އައިޑީޑީ ރޭޓެއް ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. މި ޚިދުމަތް ބޭނުން ކުރުމަށް 018 ނުވަތަ 019 ގެ ކޯޑު ބޭނުން ކުރަން ޖެހެ އެވެ.