"ހަމަ ހިޓާޗީ" އޭސީ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން ކުރިއަށްގެންދާ "ހަމަ ހިޓާޗީ" އޭސީ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.


އެސްޓީއޯ އިން ބުނި ގޮތުގައި މި ޕްރޮމޯޝަން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާނީ އޮކްޓޫބަރު 13އާ ހަމައަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ހިޓާޗީގެ އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި 9000 ބީޓީޔޫ އާއި 12،000 ބީޓީޔޫގެ އޭސީގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެ އެވެ. އެގޮތުން 9،000 ބީޓީޔޫގެ އޭސީއެއް 7،950ރ. އަށް އަދި 12،000 ބީޓީޔޫގެ އޭސީއެއް 9،500ރ. އަށް ލިބެ އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތުގައި އިމާރާތަށް ގޮސް އޭސީ ހަރުކޮށްދިނުމާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ވެސް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއިން ހިޓާޗީ އޭސީއަށް 18 މަސްދުވަހުގެ ވޮރެންޓީއެއް ދެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އޭސީ ވޮރެންޓީ ލިބޭ ހަމައެކަނި ބްރޭންޑް ކަމަށް ވެސް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެ އެވެ.