7 hours ago

10

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މެންބަރު ވައްޑޭ ހައްޔަރު ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކި ވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ވައްޑޭ) ކޯޓު...

8 hours ago
ވަކިކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ: ނަޝީދު
7 hours ago
ރާއްޖެ އައުމުގައި ސަމާލުވާން ޔޫކޭ އިން އެދެފި
10 hours ago
ބޭރުގެ މީޑިއާތައް: ދިވެހި ސިފައިން މަޖިލިސް ހިފައިފި