2 hours ago

17

އީޔޫގެ އެޖެންޑާގައި ރާއްޖެ ނުހިމަނަން ނިންމައިފި

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާގައި ރާއްޖެ ނުހިމަނަން ނިންމައިފި އެވެ.

1 hour ago
ގެއްލުނު ލޯންޗު ކެޕްޓަން މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ
13 hours ago
އީޔޫގެ ހުށަހެޅުމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާން ޖެހޭ: އިލްޔާސް
2 hours ago
ދީނީ މިނިވަންކަން ނުދޭނެކަން އީޔޫއަށް އަންގައިފި