4 hours ago

11

އަމީތާއި އަބުޅޯ ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން، އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ތިނަދޫ...

5 hours ago
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އަލުން ހޯދާނަން: ފަލާހް
2 hours ago
އައްޑޫން ސަރުކާރަށް ނެގި ބިންތައް އަލުން ހަވާލުކުރަނީ
41 minutes ago
ގަމުގެ ދޫގަސް ތަރައްގީކޮށް އަލުން ހުޅުވަނީ