10 hours ago

84

ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރެއްވުނީތީ މައުމޫން ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނެވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުނީތީ، އެކަމާ ހިތާމަފުޅު ކުރައްވައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް...

12 hours ago
ބްރޯޑްކޮމްއިން ދަނީ މީޑިއާތައް އިނދަޖައްސަމުން:އެމްޑީޕީ
10 hours ago
އިދިކޮޅު މީހުން ބަންދުކުރުމަކީ ގާނޫނު ނެގެހެއްޓުމެއްނޫން
17 hours ago
އެއްވުން ނުބޭއްވުމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް އިންޒާރެއް!