1 day ago

177

ބިލް ނުދެއްކިގެން ޒުވާނަކު ޓްރީޓޮޕްގައި ތާށިވެއްޖެ

މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވެގެން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިން ޒުވާނެއްގެ ބިލް ބޮޑުވެ، އާއިލާ އަށް އެ ނުދެއްކިގެން އާއްމުންގެ އެހީތެރި...

16 hours ago
އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވެސް ވިސާ ދޫކުރަން: އިމިގްރޭޝަން
18 hours ago
އާ ރަންވޭގެ ފަހު ތާރު ފަށަލަ އަޅަން ފަށައިފި
19 hours ago
ރާއްޖެއިިން ވިސާ ނުދޭ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭން އެދެފި