10 hours ago

16

ރޮހިންޖާއަށް އެހީވާން މީޑިއާ ޓެލެތޯނެއް ފަށައިފި

މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުވި ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް މީޑިއާތަކުން ހާއްސަ ޓެލެތޯނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

7 hours ago
ސީރިއާއަށް ދާން އުޅުނު ތިން ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
8 hours ago
"އިގްތިސޯދީގޮތުން ރާއްޖޭން އަންނަނީ މިސާލު ދައްކަމުން"
23 hours ago
ވަކި ސިނގިރެޓް ނުވިއްކޭ ގަވާއިދު ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވުން