10 hours ago

1

އުރަމަތީގެ ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއް

އުރަމަތީގެ ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ސްޓެލާ މެކާޓްނީ "ސްޓެލާ މެކާޓްނީ ކެއާ ފައުންޑޭޝަން" ގެ ނަމުގައި ޗެރިޓީއެއް ލޯންޗްކޮށްފި...

10 hours ago
ޑީއެޗްއެލްގެ ޕާސެލްކޮޕްޓަރު ކާމިޔާބު
10 hours ago
އައިފޯން ބަލިކަށި ނުކުރަން އެޕަލް އިން ގޮވާލައިފި
10 hours ago
ސްނެޕްޗެޓްގެ އާ ފީޗާ ބުޅަލަށް ހާއްސަ