ޝާހީ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ބެކަމްގެ ދެމަފިރިން ލީ ހެދުން ނީލަމަކަށް

މިދިޔަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އޮތް ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ޑޭވިޑް ބެކަަމް އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ލައިގެން ހުރި ހެދުން ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.


އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަނާއި ކުރީގެ ބޭންޑް ސްޕައިސް ގާލްސްގެ ތަރި އިސްޓަގްރާމްގައި ބުނި ގޮތުގައި ދެ މީހުންގެ ހެދުން ނީލަމަށްލީ މިދިޔަ އަހަރު މެންޗެސްޓާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓްގައި ހަމަލާގައި ގެއްލުންވި އާއިލާތަކަށް މާލީ ގޮތުން އެހީވުމަށެވެ.

އެގޮތުން ދެ މީހުން ހެދުން ވިއްކާލައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ހަދިޔާކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ "ދަ ވީ ލަވް މެންޗެސްޓާ އިމަޖެންސީ ފަންޑް" އަށެވެ.

އޮމޭޒްގެ ޓްވީޓެއް.

އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެރިއާނާ ގްރަންޑޭ މެންޗެސްޓާގައި މެއި، 22، 2017 ގައި ބޭއްވި ކޮންސަަޓް ތެރޭގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި 22 މީހަކު މަރުވެ، 800 އެއްހާ މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ ޒަހަމްތައް ލިބުނެވެ.

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ބެކަމް ލައިގެން ހުރީ ޑިއޯ ހޯމްގެ ސޫޓެކެވެ. ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު މަޝްހޫރު ވިކްޓޯރިއާ ލައިގެން ހުރީ އަންނަ އަހަރުގެ ހޫނު/ބަހާރު މޫސުމާ ދިމާކޮށް އޭނާ ފަރުމާކޮށް ނެރޭ ކަލެކްޝަންގެ ތެރެއިން ނޭވީ މިޑީއެކެވެ.

ދެ މީހުންގެ ހެދުން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އޮމޭޒް.ކޮމްގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އޮންލައިން ޑްރޯއަކުން ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. އެންމެ 7.50 ޕައުންޑުން މީގައި ބައިވެރި ވެވޭނެ އެވެ.