ޒައިދުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް އެކަމަކު މުޅިން އެހެން ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލްއަމީންގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.


މިހާރު ގޭ ބަންދުގައި ހުރި ޒައިދުގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާއެއް އުފުލައި، އެ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ހުއްދަ ނޫން ގޮތެއްގައި މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން އުޅުމުގެ ދައުވާ އާއި ހުއްދަ ނޫން ގޮތުގައި މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ދައުވާ އަދި ގާނޫނީ ބާރު ހިންގަން ދަތި ކުރުމުގެ ދައުވާ އެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 11:00 ގައި ފަށާ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކޯޓުން ބުންޏެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ޝަރީއަތެއް ނުވަތަ ޝަރީއަތަކުން ބައެއް ސިއްރު ކުރުމުގެ ބާރު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިގެންވެ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ޒައިދު މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެެ ތެރޭގައި ހައްޔަރުކޮށް، ޖަލު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު އެކި ފަހަރު މަތިން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރި އެވެ.