އެޗްއާރުސީއެމްގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ޒާހިދު އައްޔަން ކުރަން މަޖިލިހަށް ފޮނުވައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޒާހިދު، ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.


އެޗްއާރުސީއެމަށް އައްޔަން ކުރަން ދާދި ފަހުން މަޖިލިހުން ރުހުން ދިން ޒާހިދު، ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހަމަޖައްސަން ރައީސް ޔާމީން މަޖިލިހަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް، އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމާ ސުވާލު ކުރައްވަން ވެސް އެޖެންޑާކޮށްފައިވެ އެވެ. ރިޔާޒް ސުވާލުކުރައްވާނީ ކިނބިދޫ، ހިރިލަންދޫ، ވަންދޫ، އޮމަދޫ އަދި ކަނޑުހުޅުދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރެވޭނެ އިރެއް ސާފު ކުރެއްވުމަށެވެ.

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ވެސް އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވީ ޒާހިދެވެ.

އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޒާހިދު އައްޔަން ކުރެއްވީ، އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމުން ޝިިފާގު މުފީދު (ހިސްޓޯ) މިދިޔަ މަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ.