ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ

މާލެ އަށް މިއަދު ހަވީރު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.


އިރު އޮއްސެން ގާތް ވެފައި ވަނިކޮށް ބޯކޮށް ވެހެން ފެށި ވާރެޔާ އެކު، ގިނަ މަގުތަކެއް ވަނީ ފެން ބޮޑުވެފަ އެވެ. ވާރޭވެހުމުން އާއްމުކޮށް، އެންމެ ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވާ އަމީނީ މަގާއި މަޖީދީ މަގުގެ އިތުރުން ވެސް އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ދަތިތަކާ ވަނީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

އެހެންވެ ސިފައިން ވަނީ ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފަ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ ފެން ހިއްކަމުން އަންނަނީ މާލޭގެ ވެސްޓް ޕާކާއި އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދުގައި ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއް

މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ މިދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ގުގުރާނެ ކަމަށް ވެސް އެތަނުން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން އުތުރާއި މެދު ރާއްޖޭގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ވައިޓް އެލާޓް ވެސް ނެރެފަ އެވެ. މިރޭ 9:10 ގެ ނިޔަލަށް ށ. އަތޮޅާއި މ. އަތޮޅާ ދެމެދަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ގުގުރާނެ އެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި 40 މޭލުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުނެފައި ވެ އެވެ.