ފައިސާގެ ބޮޑު އިނާމަކާ އެކު ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

ގުރުއަތުން ހޮވޭ މީހަކަށް 100،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބޭ ރެޑް ވޭވް "ރޯދަ ސޭލް" މި މަހު 1 ގައި ފަށައިފި އެވެ.


ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ރެޑް ވޭވުން ބާއްވާ މި ޕްރޮމޯޝަން މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ނިމެންދެން ކުރިއަށް ދާނެ އެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރޭގައި ކުރާ ކޮންމެ 500ރ ގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕާނެއް ލިބޭނެ އެވެ. ގުރު ނެގުން އޮންނާނީ ޕްރޮމޯޝަނަށް ފަހު އެވެ. އެގޮތުން ގުރުން ނެގޭ ނަސީބުވެރިޔަކަށް 100،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭނެ ކަމަށް، ރެޑް ވޭވުގެ މެނޭޖަރު އަލީ ޝަހީމު ވިދާޅުވި އެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ވެސް ހެޔޮ އަގެއްގައި ތަކެތި ލިބެން ހުންނަ ރެޑް ވޭވުގެ މި ސޭލްގައި 10 ޕަސެންޓާއި 70 ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ ޑިސްކައުންޓް ވަނީ އަޅުވައިފަ އެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް އަގުހެޔޮވި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ސޯފާ އާއި ޓީވީ އާއި ދޮންނަ މެޝިންގެ އިތުރުން ބެޑްރޫމު ސެޓު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ރެޑް ވޭވް އިން ހިންގާ 11 ފިހާރައިގައި ވެސް ކުރިޔަށް ދާނެ އެވެ.