ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަން ކޮރެއާގެ ސެލެބްރިޓީން

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ސައުތު ކޮރެއާގެ ސެލެބްރިޓީންތަކެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.


މި ސެލެބްރިޓީން ރާއްޖެ އައީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އާއި ސިންގަޕޫރު އެއާލައިން ގުޅިގެން، ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓްކުރަން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. ސައުތު ކޮރެއާ އިން ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ ތެރޭގައި، ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު އެންޓަޓައިންމަންޓް ކުންފުނި ޖޭވައިޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ތަރިން ހިމެނެ އެވެ.

ޖޭވައިޕީ އަކީ ކޮރެއާގެ އެންޓަޓެއިންމެންޓް އިންޑަސްޓްރީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެންމެ ބޮޑު ތިން ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏެކެވެ.

ސެލެބްރިޓީންގެ މި ޓީމުން ވަނީ އައްޑޫ އާއި އެ ތަނުގައި ހިންގާ އީކުއޭޓާ ވިލެޖަށާއި ޝަންގްރިލާ ވިލިނގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފަ އެވެ. އަދި މި ޓީމުން ވަނީ ދަތުރާ ގުޅޭ އަށް ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

ސައުތު ކޮރެއާގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ސެލެބްރިޓީން ކުރި މި ދަތުރުގައި "މިޑްސަމާ ނައިޓް ޓްރެވެލް ޓޯކް" ގެ ނަމުގައި ކޮންސާޓެއް ވެސް ބާއްވާފައިވެ އެވެ.

ސައުތު ކޮރެއާއިން ރާއްޖެއަށް އައި ސެލެބްރިޓީންގެ ޓީމް--ފޮޓޯ:އެމްއެމްޕީއާރްސީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނީ ސައުތު ކޮރެއާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް މުހިއްމު މާކެޓެއް ކަމަށެވެ. މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކޮރެއާއިން 19،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ 8 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެ ގައުމުން 34،400 މީހުން ސައުތު ކޮރެއާ އިން އައިސްފައިވެ އެވެ.