އަލީ ހަމީދާ ގުޅުން ހުރި ގެއިން 38 މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ނުފެނޭ!

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާ ގުޅުން ހުރި ގެއަކުން 38 މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނުނު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނި ނަމަވެސް އެ އަދަދަށް ފައިސާ ނުފެންނަ ކަން "މިހާރު" އަށް ކަށަވަރު ވެއްޖެ އެވެ.


އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސްގެ ޓުވީޓް

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީ އަކު މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރު ކުރުމާ ގުޅިގެން، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވާއިރު އެ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ވަނީ އަލީ ހަމީދަށް ނިސްބަތްވާ ދަބަހަކުން 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 215،000 ޔޫއެސް ޑޮލަރާއި 150،000ރ. ކަމަށް އެ ދުވަހު ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އަދި އެ އަދަދު 38 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ބަދަލުވީ، މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފުލުހުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެރި އޮޅުމަކުން ކަމަށް ވެ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ، "ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދާ ގުޅުން ހުރި ގެއަކުން 38 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ އަށް ވާ ޔޫއެސް ޑޮލަރާއި ޕައުންޑާއި ދިވެހި ފައިސާ ފެނިފައިވާ" ކަމަށެވެ.

އެހެން ވިދާޅުވުމަށް ފަހު އޭނާ އެ ދުވަހު ވަނީ އެ ގެއިން ފެނުނު ދަބަހާއި ފައިސާތައް ވެސް ޕްރެންޒެންޓޭޝަނަކުން ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެއިން ފެނުނީ 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުލުހުން އާންމުކުރި ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ވެސް ބުނެފައި ވަނީ އަލީ ހަމީދަށް ނިސްބަތްވާ ދަބަހަކުން ފެނުނީ 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށެވެ.

އަލީ ހަމީދުގެ ގެއިން 38 މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނުނުތޯ، ނުވަތަ ނޫންތޯ މިއަދު ސުވާލު ކުރުމުން ޝިފާން ވަކި އެއްޗެއް ވިދާޅެއްނުވި އެވެ.

ޝިފާން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ފެށިގެން ގޮސް ހުރިހާ މީޑިއާއެއްގައި ވެސް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ޝިފާން ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަލީ ހަމީދުގެ ގެއިން ފެނުނީ 38 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށެވެ.