ވިލިމާލެ-2 މަޝްރޫއުން ފްލެޓާއި ގޯއްޗަށް އެދެން 3،000 ފޯމު ނަގައިފި

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވި ވިލިމާލެ 2 މަޝްރޫއުން ފްލެޓާއި ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 3،000 މީހުން ފޯމު ނަގާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެ މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ ކޮންސަލްޓަންޓް، އަހްމަދު ފަޒާލް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ފޯމު ދޫކުރަން ފެށި މަޝްރޫއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް، 3،000 ފޯމު ނަގާފައިވާ ކަން އެ މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިހާތަނަށް، އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި ނުވާ މި މަޝްރޫއުން ފްލެޓާއި ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯމު އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ބަލައިގަންނަން ފަށާނެ އެވެ.

މި އަހަރުގެ ޖުލައި 26 ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، ވިލިމާލެ 2 ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ، 300،000 މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ލަސްތަކެއް ނުވެ ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު "މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މި މަޝްރޫއާ އެކު ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ 2 މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ވަނީ ގުޅީފަޅާއި ފުށިދިއްގަރު ފަޅުން 1،000 ހެކްޓަރު ބިން ހިއްކައި، މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ވިލިމާލެ 2 އާއި ގުޅީފަޅުގެ އިތުރުން ތިލަފުށި ބްރިޖުތަކުން ގުޅުވާލައިގެންނެވެ.

"އެންމެންނަށް ހިޔާ ކަށަވަރު" މަޝްރޫއުގެ ޚުލާސާ:

- ވިލިމާލެ 2 ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ ގުޅީފަޅުން 230 ހެކްޓަރާއި ފުށިދިއްގަރު ފަޅުން 800 ހެކްޓަރު ބިން ހިއްކައިގެން.

- މި މަޝްރޫއުގައި، 300،000 މީހުންގެ އާބާދީ އަށް އަމާޒުކޮށް، ޖުމްލަ 80،000، ފްލެޓާއި ބިން ދޫކުރާނެ.

- 1،000 އަކަ ފޫޓުގެ ފްލެޓާއި 1،000 އަކަފޫޓުގެ ބިން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަންނަ ހަފުތާގައި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ.

- މި މަޝްރޫއާ އެކު ބްރިޖުން މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ވިލިމާލެ 2 އަދި ގުޅީފަޅާއި ތިލަފުށި ގުޅުވާލާނެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މި މަޝްރޫއަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންނަކަށް، ހުޅުމާލެ އިން ދޫކުރަން މިހާރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ 7،000 ފްލެޓަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލެވޭނެ އެވެ. މި މަޝްރޫއަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ، 7،000 ފްލެޓް މަޝްރޫއަށް ކުރިމަތިލާފައި ވާނަމަ، އެ ފޯމު ނެގުމަށް ފަހު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފްލެޓަށް އެދޭ އެންމެންނަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ މި މަޝްރޫއުން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާން އޮތީ އެންމެ ދެ ޝަރުތެވެ. އެއީ، 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވުމާއި އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި 1،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ނެތުމުވެ.