އިންތިގާލީ ކޮމިޓީން، ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާ ބައްދަލުކޮށްފި

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ފަރާތްޕުޅުން އެކުލަވާލާފައިވާ އިންތިގާލީ ކޮމެޓީން، ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.


ކުންފުނިތަކާ ބައްދަލުކުރަން ހާއްސަކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީން މިއަދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އިއްޔެ އެސްޓީއޯ އާއި ދިރާގުގެ މެނޭޖްމަންޓާ ވެސް ބައްދަލުކުރި އެވެ.

މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ނުވަ ކުންފުންޏަކާ އެކު އެ ކޮމެޓީން ވަނީ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައިފަ އެވެ.

އިންތިގާލީ ކޮމެޓީގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަލީ ހާޝިމާއި އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމާއި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުލް މާޖިދު (ލެކިއުޓް މާޖިދު) ހިމެނެ އެވެ.

އިންތިގާލީ ކޮމެޓީން އެސްޓީއޯ ވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރުން--

އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާ ކުރަނީ ކުންފުނިތަކުގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއި އިބޫ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ އެކު ކުންފުނީގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާނެ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނީ އެ މަޝްވަރާތައް ދަނީ ވަރަށް އަމާންކޮށް ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ 15 މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ނުވަ މިނިސްޓްރީއަކާ މިހާތަނަށް އިންތިގާލީ ކޮމެޓީތަކުން ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ.