ފިނޭންސުން ޕީޕީއެމަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީފި

މި އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އިދިކޮޅު ޕާޓީ، ޕީޕީއެމަށް ލިބެންޖެހޭ 9.2 މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރު ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެ މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕީޕީއެމަށް ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އެދިފައިވާ ފައިސާ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެއްކޮށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް 26.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން އޮތީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

އީސީގައި ނުވަ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން ފައިސާ ދެނީ 10،000 އަށްވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ތިބޭ ޕާޓީތަކަށް އެކަންޏެވެ. އެހެންވެ މި އަހަރު ވެސް ފައިސާ ލިބެނީ، މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓު ފާސްކުރި އިރު އެ އަދަދަށް މެމްބަރުން ހަމަވާ ހަތަރު ޕާޓީއަށެވެ. އެ ޕާޓީތަކަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފަ އެވެ.

މެމްބަރުން ތިބި އަދަދަށް ބަލައި މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއަށެވެ. އެ ޕާޓީ އަށް 12 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އެމްޑީއޭ އަށް ލިބުނީ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.