ރާއްޖެ އައި ބަންގްލަދޭޝް މީހެއްގެ އަތުން 4 ކިލޯގެ ކެނަބިސް އަތުލައިގެންފި

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރޭ ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން 4 ކިލޯގެ ކެނަބިސް އަތުލައިގެންފި އެވެ.


ކަސްޓަމްސް އިން މިރޭ ބުނީ ވައިގެ މަގުން އައި ބަންގްލަދޭޝްގެ 28 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ ލަގެޖު ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ކެނަބިސް އަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހިކިފަތްތަކެއް ފެނިގެން ޓެސްޓުކުރިއިރު އެ ބާވަތުގެ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލަގެޖުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި 4.4 ކިލޯ ހުރިއިރު އެ ތަކެތީގެ މަގުމަތީގެ އަގު ގާތްގަނޑަކަށް 3.5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ކަސްޓަމްސް އިން ހިފެހެއްޓި މީހާ އާއި އަތުލައިގެން މަސްތުވާތަކެތި މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންނަށް ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.