ގެލަކްސީ އެސް8: ބްލޫޓޫތު 5 ހިމެނި ފުރަތަމަ ފޯނު

މި އޮތީ އެއްކަލަ ތަން އައިސްފަ އެވެ. އެއް އަތުން އަތްތިލަބަޑި ޖަހާނެ ގޮތް ބުނެދޭން ޖެހިފަ އެވެ.


ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް8 ޕްލަސް އަދި އެސް8 ގައި ބްލޫޓޫތު 5 ވަނީ ހިމަނާފަ އެވެ. މި ދެ ފޯނަކީ ބްލޫޓޫތު 5 އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ތަސައްރުފު ފުދުނު ދެ ފޯނެވެ. މާނަ އަކީ ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ބްލޫޓޫތު 5 ހިމަނާފައި ގިނަ ފޯނުތަކެއް ނެތެވެ.

ބްލޫޓޫތު 5 އިން މުއާމަލާތުކުރެވޭ ގިނަ އާލާތްތަކެއް ނެތުމުން، މި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ގެލަކްސީ އެސް8ގެ އެހެން ފޯނަކަށް ބޭނުންޖެހެ އެވެ. އެހެން ނޫނީ ބްލޫޓޫތު 5 ގައި ހުރި ނަމަ ހުރި މޮޅުކަމެއް އެނގޭ ވަރެއް ނުވެ އެވެ.

ސްމާޓްފޯން ސިނާއަތް ބްލޫޓޫތު 5 އަށް، ލަސްތަކެއް ނުވެ ލެނބޭނެ އެވެ. އެ ކުލަވަރު މިހާރު ވެސް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ސްމާޓްފޯނެއްގައި ބްލޫޓޫތު 5 ހިމަނާފައި ވާތީ ދެން ފެންނާނީ ސޮނީންނެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި "ސޮނީ އެކްސްޕީރިއާ އެކްސްޒީ ޕްރީމިއަމް" ގައި އެ ޓެކްނޮލޮޖީ ހިމަނާނެ އެވެ. އެ ފޯނު އާންމުކޮށް ފެންނަ ވަރު ވާނީ އަންނަ ޖޫން މަހުގަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން ސެމްސަންގުން ގެލަކްސީ އެސް8، އޭޕްރީލްގައި މާކެޓަށް ނެރެ ޝަރަފުވެރިވާނެ އެވެ.

ބްލޫޓޫތު 5 އަށް އަޅާލަން ޖެހެނީ މުޅިން އާ ޓެކްނޮލޮޖީއަކަށް ވީމަ އެވެ. މި ބުނީ ބްލޫޓޫތު އާ ވަހަކައެއް ނޫނެވެ. ބްލޫޓޫތު 5 އަށް ދެވިފައި ހުރި ދަރަޖަތަކާ ހެދި ބާރުގަދަވެފައި ވާ ވާހަކަ އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ބްލޫޓޫތު 5 އަށް ދެވިފައި ވާ ސްޕީޑެވެ. ކުރި އަށް ވުރެ ހަމަގައިމު ވެސް ސްޕީޑް ބާރުވާނެ އެވެ. ބްލޫޓޫތު ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްގީކޮށް ބަލަހައްޓާ ގުރޫޕުން ބުނީ އިހުނަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ދުވެލި ބާރުވާނެ ކަމަށެވެ.

ބްލޫޓޫތު 5 މަސައްކަތްކުރާ "ރޭންޖް"، ދާއިރާ ވެސް ވަނީ ފުޅާކޮށްފަ އެވެ. މާނަ އަކީ އާދައިގެ ގެއެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބްލޫޓޫތު އާލާތްތައް، އެކަތި އަނެކައްޗާ މުވާސަލާތުކުރުމުގައި، ރޭންޖްނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކުރިން ދިމާވި އުނދަގޫތައް ހައްލުވީ އެވެ. އެއާ އެކު ގޭގައި ބޭނުންކުރެވެ "ވައިފައި" ފަދައިން ބްލޫޓޫތު ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިވީ އެވެ.

ގެލަކްސީ އެސް8 މާކެޓަށް ނެރެ އާންމުގެ އަތަށް އެރުމުން ވެސް، ބްލޫޓޫތު 5ގެ މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް ނުހިފޭނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ބްލޫޓޫތު ޑިވައިސްތައް މުވާސަލާތުކުރުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ ބްލޫޓޫތު 5 އަށް ވުރެ ދަށް ޓެކްނޮލޮޖީ އެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީ އާލާތްތަކުގައި ހިމެނުމަށް ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތްކުރަމުން ދާއިރު މި ވަގުތަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގިނަ އާލާތްތަކެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުރި އަށް އޮތް ތަނުގައި ބްލޫޓޫތު 5 އެންމެންގެ ސަލާމުކަށް ހޯދާނެ އެވެ.