އެމެރިކާ އިން ހަމަލާދީ ޔަމަނުގެ އަލްގައިދާ ލީޑަރު މަރާލައިފި

ސަންއާ (ފެބްރުއަރީ 7) - އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާދީ އެރޭބިއަން ޕެނިންސުލާގެ އަލްގައިދާ ލީޑަރު ގާސިމް އަލް ރީމީ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ދެހާސް ފަނަރަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖިހާދީ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރުކަން ކުރާ ރީމީ މަރާލީ، ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނި ގޮތުގައި، ޔަމަނުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ހިންގި އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝެއްގަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ މަރާލި އިރެއް ނުބުނެ އެވެ. ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގައި ހުޅަނގުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ދިން ހަމަލާތަކުގެ ފަހަތުގައި ހުރީ އަލް ރީމީ އެވެ.

ރީމީ ތަމްރީނު ހޯދާފައި ވަނީ 1990 ގެ އަހަރުތަކުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ އަލްގައިދާ ކޭމްޕަކުންނެވެ. އޭނާ ޔަމަނަށް ދިޔައީ 2004 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޔަމަނުގެ ވެރިރަށުގައި ފަސް އެމްބަސީއަކަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުށުގައި އޭނާ ވަނީ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލައިފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ ޔަމަނުގައި އަލްގައިދާ އިން ހިންގާ ހުރިހާ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ އެންމެ އިސް މޭސްތިރިޔާގެ ގޮތުގައި ހަރާކާތްތެރިވެފަ އެވެ.