މެލޭރިއާ ބޭހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާއެއް ނުލިބޭ: ދިރާސާ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 23) - ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި މެލޭރިއާ އަށް ދޭ ބޭސް ކަމަށްވާ ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން އަކީ ކާމިޔާބު އެއްޗެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި ނަމަވެސް އެކަން ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.


މާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހެދި ދިރާސާއެއް ނޫން ނަަމަވެސް ވެޓެރަންސް ހެލްތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ 368 މީހަކަށް ދިން ފަރުވާ ވަނީ ރިސާޗަރުން އެނަލައިޒްކޮށްފަ އެވެ. މި ދިރާސާ އިން ދެއްކި ގޮތުގައި ހައިޑްރޯކްސީކްލޮރޯކްއީން (އެޗްސީކިއު) އާއި އާއްމުކޮށްދޭ ފަރުވާ އެއްކޮށްގެން ދިން މީހުންގެ 28 ޕަސެންޓް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އާއްމުކޮށްދޭ ފަރުވާ އެކަނި ދިން މީހުންގެ ތެރޭން މަރުވީ 11 ޕަސެންޓެވެ. އެޗްސީކިއު އާއި އެންޓިބަޔޮޓިކެއް ކަމަށްވާ އެޒިތުރޮމައިސިން ދިން މީހުންގެ ތެރޭން 22 ޕަސެންޓް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރަށް ލާން ޖެހޭ މީހެއް ނަމަ އެޗްސީކިއު ބޭނުން ކުރި ނަމަވެސް އަންނަ ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް އެ ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އެޗްސީކިއު ޓްރަމްޕް ޕްރޮމޯޓް ކުރެއްވި ނަމަވެސް ސިއްހީ ތަޖްރިބާކާރުން ބުނެފައި ވަނީ އެއީ ސައެންޓިފިކް ގޮތުން ސާބިތު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެޗްސީކިއު އެނެމެ ގިނައިން އުފައްދާ އިންޑިއާ އިން އެ ބޭސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ޓްރަމްޕުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް އެ ބޭސް މިހާރު ވަނީ އިންޑިއާ އިން ބައެއް ގައުމުތަކަށް ފޮނުވައިދޭން ފަށައިފަ އެވެ.