ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު / ޗެމްޕިއަންސް ލީގު

ފަހު ވަގުތު އަޔަކްސް ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ފައިނަލަށް

ޓޮޓެންހަމްގެ ލޫކަސް މޯރާ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރެޑަމް (މެއި 9) – ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކުރަން ފަހު ސިކުންތުކޮޅުގައި ލޫކަސް މޯރާ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު، ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް 3-2 އިން ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑުގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މެޑްރިޑުގެ ވަންޑާ މެޓްރޮޕޮލިޓާނޯ ސްޓޭޑިއަމުގައި އޮންނަ ފައިނަލަށް ޓޮޓެންހަމް ނުކުންނާނީ އިންގްލެންޑުގެ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށެވެ. އެއާ އެކު މި ފަހަރު ވެގެންދާނީ އެއް ގައުމެއްގެ ދެ ޓީމު ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ ހަ ވަނަ ފަހަރެވެ. އަދި އިނގިރޭސި ދެ ޓީމެއްގެ ދެ ވަނަ ފައިނަލަށެވެ. މީގެ ކުރިން އިޓަލީ ދެ ޓީމާއި ޖަރުމަން ދެ ޓީމު އަދި އިނގިރޭސި ދެ ޓީމުގެ އެއް ފައިނަލާއި ސްޕެއިން ދެ ޓީމުގެ ދެ ފައިނަލް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. ފުރަތަމަ "އޯލް-އިންގްލިޝް" ފައިނަލުގައި 2008 ވަނަ އަހަރު ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ތަށި ހޯދީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުންނެވެ.

ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ފޭވަރިޓް ޔުވެންޓަސް ކަޓުވާލައި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި، ޒުވާން އަޔަކްސްގެ ޔޫރަޕުގެ ހުވަފެން ނިމިގެން މިދިޔައީ ފަހު ވަގުތު އެހާމެ ހިތްދަތިކޮށެވެ. ލަންޑަނުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގު 1-0 އިން ކާމިޔާބުކުރި އަޔަކްސް އިން މިރޭގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ވައްދާލި ދެ ގޯލާ އެކު ގާތްގަނޑަކަށް ފައިނަލް ކަށަވަރުކޮށްގެންނެވެ. އެކަމަކު ފަހަތުން އަރައި ޓޮޓެންހަމް ޖެހި ތިން ލަނޑާ އެކު، ދެ ޓީމު އެގްރިގޭޓުން ހަމަހަމަވެ، ޓޮޓެންހަމް އަށް ކުރި ލިބުނީ ރަށުން ބޭރުގައި ޖެހި ގޯލުން ކުރި ލިބޭތީ އެވެ.

ޔޮހާން ކްރައިފް އެރީނާގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ފަސް ވަނަ މިނެޓުގައި އަޔަކްސް އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ކެޕްޓަން ފްރެންކީ ޑި ލީޓް އެވެ. އަދި 35 ވަނަ މިނެޓުގައި ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ މޮރޮކޯ މިޑްފީލްޑަރު ހަކީމް ޒިޔެކް އެވެ.

ޓޮޓެންހަމް އަށް ލޫކަސް މޯރާ އެއްވަރުކޮށްދިނީ 55 ވަނަ މިނެޓާއި 59 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އަދި އިތުރު ވަގުތުގެ ހަ ވަނަ މިނެޓުގައި ޑެލޭ އަލީ ދިން ބޯޅައެއް، އަޔަކްސްގެ ދެ ޑިފެންޑަރުގެ ދެމެދުން އަރައި ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަށް ވައްދާލައި ލޫކަސް މޯރާ ޓޮޓެންހަމް ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދިނެވެ.

މާބޮޑު އުއްމީދެއް ނެތި ކުރިމަތިލައި، އެކަމަކު ބޮޑެތި ބާރުތައް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި 1996 ގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފައިނަލަށް ދިއުމާ ދާދި ގާތަށް ގޮސް ފަހު ސިކުންތުގައި އެކަން ނާކާމިޔާބުވުމުން އަޔަކްސްގެ ކުޅުންތެރިން ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތަށް ސާބަސް ދީފަ އެވެ.

ޔުއެފާ ކަޕް (ޔުރޮޕާ ލީގު) 1984 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބުކުރި ފަހުން ޓޮޓެންހަމް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕުގެ ފައިނަލަކަށް ދަތުރުކުރިއިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ ކުރެވެނީ ބުނެދޭން ނޭގޭ އިހުސާސެއް ކަމަށާއި ވާހަކަދައްކަން ވެސް އުނދަގޫ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ޓީމުގައި ތިބީ ބަތަލުންތަކެއް ކަމަށާއި އެ ވާހަކަ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ބުނެފައިވާނެ ކަމަށް ޕޮޗެޓީނޯ ބުންޏެވެ.

"ދެ ވަނަ ހާފުގައި އެ ކުޅުންތެރިން އާދަޔާހިލާފަށް ކުޅުނު. ފުޓްބޯޅަ އަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ފުޓްބޯޅައާ ނުލާ މިފަދަ އިހުސާސްތަކެއް ނުގެނެވޭނެ. އަހަރެމެންނާ މެދު ޔަގީންކަން ބޭއްވި އެންމެންނަށް ޝުކުރުވެރިވަން. މި އިހުސާސްތައް ކިޔައިދޭން އަހަންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫ،" ޕޮޗެޓީނޯ ބުންޏެވެ.

މި މެޗުގައި ތަރިއަކަށްވި ލޫކަސް މޯރާ އަކީ، ޕީއެސްޖީން ނޭމާ ގެނައުމަށްޓަކައި ދޫކޮށްލި ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ސޮއި ހޯދަން ތައްޔާރުވެފައިވަނިކޮށް 2013 ވަނަ އަހަރު ކުއްލި ގޮތަކަށް ޕީއެސްޖީން ގަތް ބްރެޒިލްގެ ވިންގާ އެ ޓީމުގައި ފަސް އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ޓޮޓެންހަމްއާ ގުޅުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އެވެ.

33 ކޮމެންޓް, 22 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 86%
icon sad icon sad 9%
icon angry icon angry 5%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބީ.އެސް.ބީ ވެންގާ

09 May 2019

ހަލޮ ހަލޯވް. ޕޮޗެޓީނޯ ބޭބެގެ ސަލާމް. ރަދީފޫ. ހަޖަމް. އޯކޭތޭންކްސްބާއީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިޝީ އަޝީ އުޝީ

09 May 2019

މަަަަަަރުހަބާ....... ޓޮޓެންހަމްގެ ފޭން އިޝީ

The name is already taken The name is available. Register?

ކލކލ

09 May 2019

ދިވެހި ފުޓުބޯޅަ އެކުސްޕާރޓުންގެ ކޮމެންޓުތައް މި ބަލާލީ. ޝުކުރިއްޔާ

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

09 May 2019

ލިވަޕޫލް އަދި ސްޕާސް ވަނީ މިސީޒަނުގަ ރަނގަޅު ކުޅުމެއްދައްކާފަ.ނަމަވެސް ސްޕާސް ފެންނަނީ ވަރުބަލިކޮށް ، ލިވަޕޫލުން ނުފެނޭ ވަރުބަލިކަމުގެ އަސަރެއް.ގުޑް ލަކް 02 ކްލަބަށްވެސް. މަރުހަބާ 30 އަހަރުގެ ބާނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަންްނި

09 May 2019

ވަރުބަލި ވީމަތޯ 2ވަނަ ހާފުގަ އަރާ 3 ލަނޑު ޖެހީ؟ މިދައްކަނީ އާދައިގެ ޓީމެއް ބަލިކުރި ވާހަކައެއް ނޫން. ގަދަ ބާރުތައް ކަމަށްވާ ރެއާލް އަދި ޔުވެންޓަސް ކަޓުވާލުމަށްފަހު ސެމީއަށް އައި ޓީމެއް ބަލިކުރި ވާހަކަ. ދެން އާރސެނަލް ދެވަނަ ފަންތީގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ގެންދެވޭތޯ ބަލާ. ޔޫރޮޕާ ކާމިޔާބުކޮށްގެންވެސް ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރެވޭތޯ ބަލާ. އެއިރުން އެނގޭނެ ވަރުބަލި ބައެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

09 May 2019

@އަންނިމެން ވަރަށް އާވާނެ އަހަރުމެން މިހެންކުރާ ކޮމެންޓްސްތަކުގަ ބުނާއެއްޗެއް ދޭހަވާން.ވ.ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

ހިސޭ

09 May 2019

ވަރުބަލިވެގެންވެސް އާރސެނަލަށްވުރެ ކުރީގަ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި. އެވެސް ބްރޯގެ އެއްވަނަ ޓީމް ޔުވެންޓަސް ކަޓުވާލި ޓީމް ބަލިކޮށްފަ. އޭގެ ކުރިން ކަޓުވާލީ ސިޓީ.. އޭގެ ކުރިން ޑޯރޓްމަންޑް. ބޮޑެތި މެޗުތަކުގައި ތަފާތު އެބަ ދައްކާ. ބްރޯގެ ޓީމުތައްހެން ވަނދުކޮށެއް ނޫން ފެންނަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

09 May 2019

ރެއާލް،މެންޔޫ،ޗެލްސީ އަދި އެތުލެޓިކޯ ފޭނުންގެ ކޮމެންޓުން އިއްޔެއާއި މިއަދު ''މިހާރުއޮންލައިން''ގެ ކޮމެންޓް ތްރެޑް ވަނީ ހައިޖެކްކޮށްފައޭ ނުބުނަން މަމެން ނެތީމޭ.ވ.ވެދުން ހުރިހާ ފޭނުންނަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަނީީ

09 May 2019

ލައްކަ ދުވަހު ބްރޯއަށް މިތަން ހައިޖެކް ކޮށްގެން އުޅެވިއްޖެ އެހެންނު؟ އަސްލު ސައިޒަށް ތިރިވެއްޖެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

09 May 2019

@ސަނީ މެން އަދި ބޭނުންވާނެ 12 އަހަރު އަހަރެންނާއި އަރާހަމަކުރަން.ބްރޯ ރޯދަ ތަ؟؟؟ ވވ.ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

ސަނީީ

09 May 2019

އަދި 12 އަހަރު ކުއާރޓަރ ފައިނަލުން ކަޓައިގެން ބްރޯއާ ހަމަކުރާ ވާހަކަތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

މައުމޫން ޢޤ

09 May 2019

މަރުހަބާ ރަދީފް. ޓޮޓެންހަމް ފައިނަލަށް ދިއުމުން މިހާރު ޔަގީން ކުރެވިއްޖެ ބްރޯ ފައިނަލުގައި ސަޕޯރޓްކުރާނީ ގަދަފަދަ ލިވަރޕޫލަށްކަން. މިދިޔަ އަހަރުހެން މިއަހަރުވެސް ރަދީފްގެ އަޑުން ސްޓޭޑިއަމް ގުގުމާލަންވާނެ. މަރުހަބާ ސްޕަރސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

09 May 2019

އެއްވެސް ބަޔަކަށް ސަޕޯޓެއް ނުކުރާނަން.ފައިނަލް މެޗް ބަލަންދެވޭ ލެވެލްގެ މީހުންނަށް ދޯ ދެވޭނީ.ކޮންމެ ކޮމެންޓެއްގަ ފައިނަލް މެޗް ބަލަން އަހަރެން ދިޔަވާހަކަ މައުމޫން ތިލިޔަނީ މަލާމާތުގެ ރާގުގަ ނަމަ އަދިވެސް މައުމޫން ތަސައްރަފްނުފުދޭ.ވ.ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

ގަދަގަދަ

09 May 2019

ތިޔަ ބުނާ މޮޅު 2 ޓީމު ގުރޫޕު ސްޓޭޖުގަ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވެ ގޯލުގެ ތަފާތުން.. ގުރޫޕު ސްޓޭޖުގެ ހާލަތު ބައްލަވާ.. ފުޓު ބޯލައަކީ އެކަހަލަ އެއްޗެއް.. ސެމީއަށްވެސް އެ ދިޔައީ އެހެން. ތިޔަ ބުނާހާ ގަދަ ނަމަ ތަފާތު ދައްކާނެ ދެއްތގޯ؟ ހަމަ ނަސީބު ޕުލަސް އެބުނާހެން ްޔަހުޔާގެ ކާލު.

The name is already taken The name is available. Register?

ހިސޭ

09 May 2019

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ހިމެނުނު ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ހޯދީ ސްޕަރސް. މާނައަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހަގީގީ އެއްވަނައަކީ ސްޕަރސް އތަ؟ މިއަހަރު ސްޕަރސް އަދި ލިވަރޕޫލް އައީ ބާސާހެން އީޒީ ޓީމުތައް ބަލިކޮށްފައެއް ނޫން. ލިވަރޕޫލުން ރައުންޑް އޮފް 16ގަ ކުޅުނީ ޖަރުމަނުގެ އެއްވަނަ ބަޔާންއާ. ކުއާރޓަރގަ ޕޯރޓޯ ބަލިކޮށްފަ. ސެމީގަ ބާރސާ. ސްޕަރސް އައީ ރ16 ގަ ޑޯރޓްމަންޑް އަދި ކުއާރޓަރގަ ސިޓީ ބަލިކޮށްފަ. ރެއާލް އަދި ޔުވޭ އަށް ބަލިނުކުރެވުނު ޓީމު ކަޓުވާލި

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

09 May 2019

މަރުހަބާ @ހިސޭ.ތިގޮތަށް ހުރިހާލީގެއްގެ ޗެމްޕިއަން ބަލިކޮށްފަ ބާސާވެސް ޔޫސީއެލް ހޯދި.ހުރިހާ ސީޒަނެއްގަ އެއްލެވެލްއެއްގަ ޕަފޯމްކުރުން އެއީ ފުޓްބޯޅައިގަ އެހާ ފަސޭހަކަމެއްނޫންކަން ތަޖްރިބާކާރު އެނެލިސްޓުންގެ އެނެލިސިސްތައް ކިޔާލީމަ އިނގޭނެ.ބްރޯގް ލިވަޕޫލް އަދި ސްޕާސް ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް އަހަރެން ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ ކިޔަން.މީގަ ދެރައީ ރައިވަލްސް މޮޅުވީމަ މަރުހަބާ ކިޔާލަންވެސް ނޭނގޭ ބަޔަކު އަހަރުމެންގެ ތެރޭގެތިބިކަން.އެމީހުން މޮޅީ މޮކްކުރަން އެކަނި.

The name is already taken The name is available. Register?

ފާތުމާ

09 May 2019

މިއަހަރު ލިވަރޕޫލް ފައިނަލަށް އެއައީ ސްޕެއިނުގެ އެއްވަނަ ލަދުގަންނަވާލާފަ. ކޮބާ ވާދަ ނުކުރެވިފަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަން ނުވަވަނަ

09 May 2019

ސިޔަ ސްޕާސްއަކަށް ތިޔަ ތަށި ލިބިއްޖިއްޔާ އަހަރުމެން އާސެނަލް ފޭނުން ދުނިޔޭގަ އުޅެން އުނދަގޫވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

09 May 2019

މަރުހަބާ ސްޕާސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްގެ ލީގަލް ޓީމްް

09 May 2019

އިނގިރޭސި ޓީމުތައް ހަމަ ވަރުގަދައީއޭ ދޯ. 3 ލަނޑުގެ އެޑްވާންޓޭޖް ދެ ސެމީފައިނަލުގައިވެސް އެދުއްވާލީ، އެންމެންގެ ލޯބި ހޯދާ، މޮޅަށް ކުޅެގެން. މާޒީގައި ބާރސާ ފަދަ ޓީމުތައް ހޯދި ގޮތަށް، ރެފްރީގެ އެހީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ހޯދާފައިނުވޭ. ކިހާ ފުރިހަމަ، މޮޅު ކުޅުމެއް ކުޅެލީ؟ ދެން ރަދީފްމެން އަބަދު ކިޔާނެ ޓްކްޓިކްސް އެއް ނޯވެއޭ؟ އެއީ ރެފްރީގެ އެހީ ހޯދުމަށް ކިޔާ އެއްޗެއްތޯއޭ މިހާރު ސުވާލު އުފެދޭ. ޓެކްޓިކްސް ނެތި 3ލަނޑުގެ ތަފާތު ނައްތާލާނީ ވަކި ކިހިނެއްބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ސައްބެ

09 May 2019

ޔޫރަޕްގަ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ދަމަކުން ބަޑިއެއްޖަހާހެން ބަޑިއެއްޖެހިޔަކަސް ނުވާނެ ދޯ

The name is already taken The name is available. Register?

އަސްލުހާލަތު

09 May 2019

ތަކުރާރުކޮށްލަބަލަ މީގެ ކުރިން ސްޕެއިން އިޓަލީގެ ޓިމުތަށް އެތަށް ފަހަރަކު ތިކަން ކޮށްފަ އެބަހުރި. ޔަހުޔާ ކާލު ހިފައެއް އެންމެ ފަހަރަކު އަދި ތިޔަހެން ވުމަކުން އަސްލު ހަޤީޤީ ވަރުގަދަކަމެއް ނުފެނޭ..ކިތަށް އަހަރުފަހުން ޗެމްޕިއަންސްލީގުގެ ތައްޓެއް ތިޔަ ލިބެނީ.. ސްޕޭނު ޖަރުމަނުގެ ކުލަބުތައް ތިޔަކަން ކުރާތާ ދުވަސްކޮލެއް ވެއްޖެ. ވަރުގަދަކަމެއް އިނގެނީ އަންނަ ސީޒަނުގެ ނަތީޖާއަށްވެސް ބަލާފަ

The name is already taken The name is available. Register?

ނަސީބު

09 May 2019

ގުރޫޕު ސްޓޭޖުންވެސް ސަލާމަތްވީ ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅިފަ އޮވެ ގޯލެއްގެ ތަފާތުން ކުރި ލިބިގެން ތިޔަ ދެ ޓީމުވެސް... ގަދަ ނަމަ ތަފާތު ދެއްކީސް ހުރިހާ ސްޓޭޖެއްގަވެސް. ގުރީސް ވެސް ޔޫރޯ ނެގި ތިޔަހެން. ނަސީބު އެހީވެގެން ވަންސް އިން އަ ބްލޫ މޫން ތިޔަކަން ވީމަ އެއީ ގަދަ ވުމެއް ނޫން އަދި.

The name is already taken The name is available. Register?

އަންްނި

09 May 2019

މިދިޔަ އަހަރު އިނގިރޭސި 5 ޓީމު ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ކުޅުނު އިރު 4ޓީމުން ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ހޯދި. އަނެއް ޓީމުން 2 ވަނަ. 1 ޓީމު ފައިނަލުގައި ކުޅުނު. މިއަހަރު 4 ޓީމު ވާދަކުރިއިރު 4 ޓީމުވެސް ކުއާރޓަރގައި ކުޅުނު. 2 ޓީމު ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ. މިނަތީޖާ ތަކަކީ އެހެން އެއްވެސް ލީގަކަށް މިއިން ޒަމާނަކުވެސް ނެރެވިފައި ނުވާ ނަތީޖާ ތަކެއް. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާނގަވެސް މިނަތީޖާ ނެރުން ކައިރީ އިނގިރޭސި ޓީމުތައް. އެހެން ލީގުތަކަށް ދަމަކުން ބަޑިއެއް ނުޖެހެނީ ކީއްވެބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހިސޭ

09 May 2019

ހަހަހަ. ޔޫރޯ ކްލަބް އިންޑެކްސްގެ ގަދަ 15ގައި އެކަނިވެސް އިނގިރޭސި 6 ޓީމް. ދެން އެންމެ ކައިރިކުރާ ސްޕއެިން 3 ޓީމް. މިއީ ޔުނައިޓެޑް، ޗެލްސީ އަދި އާރސެނަލްވެސް އެވަރެޖް ސީޒަނެއް ނިންމާލާއިރުވެސް އޮންނަ ހިސާބު.

The name is already taken The name is available. Register?

ފާތުމާ

09 May 2019

ނަސީބް..ބާސާ މޮލުވެއްޖިއްޔާ އެއީ ކުޅެގެން..އެހެން ޓީމެއް ވިއްޔާ ނަސީބް..ހަގީގަތަކީ ބާސާ މޮޅުކުރަނީ ރެފްރީ..4-0 ހަޖަމް ކޮށްލާ..

The name is already taken The name is available. Register?

ނިއުމާާ

09 May 2019

ކޮބާ ހީވޭ؟ އަދިވެސް ރަދީފް އިނގިރޭސި ލީގަށް ބަވާތި. ބްރޯގެ 1ވަނަ ޓީމު އިޓަލީގެ އެއްވަނަ ޔުވެންޓަސް އަށް ބަލިނުކުރެވުނު ޓީމް ކަޓުވާއެލީ ބްރޯ ކިޔާ ސްޕަޑްސް. ސްޕެނިޝް ލީގުގެ 3ވަނަ ރެއާލް ލަދުގަންނަވާލި ޓީމު ބަލިކޮށްލީ އިނގިރޭސި 4ވަނަ ޓީމް ސްޕަޑްސް. މީޑިއާ ލީގޭ އަނެއް ލީގެކޭ، ސްޕަޑްސް އޭ ކިޔާ އަދިވެސް ދިމާކުރެވޭތޯ ބަލާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

09 May 2019

@ނިއުމާ.މިހާރު ތިދައްކަނީ ބޭކާރު ވާހަކަ.މީގަ ދެރައީ ރެއާލް ނުވަތަ މެންޔޫ ބަލިވާދުވަހު ''މިހާރުއޮންލައިން''ގެ ކުޅިވަރު ހަބަރުގަ ކޮމެންޓްކުރެވޭކަން ނިއުމާއަށް ނޭނގޭކަން.ވ.ވެދުން ސިސްއަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ސްޕެނިޝްކިންގްސް

09 May 2019

މިއި ފުޓު ބޯޅަ ފަހު ވަގުތު ލަނޑު ޖެހި އަވޭ ގޯލުން ފައިނަލަށް ދިއުމަކީ އަދި މާ މޮޅު މޮޅުވެގެން ފައިނަލަށް ދެވުމެއް ނޫން. އިނގެރޭސި ޓީމުތަކަށް ތިޔަކަން ތިޔަ ކުރެވުނީ ކިތަށް އަހަރު ފަހުން؟ ސްޕެއިން އިޓަލީގެ ޓީމުތަކުން ތިޔަ ހެން 2 ޓީމު ފައިނަލްކުޅެފި ކިތަށްފަހަރު މީގެ ކުރިން. ނިކަން ތި ތަކުރާރުކޯށްލަބަލަ ކުރިޔަށް މިއޮއް 5 އަހަރު މޮޅޭ ބުނާނަން.. ހަރަދުކުރާހަ ފައިސާ އާ ބަލާއިރު ސުމެއް. އަދިވެސް ސްޕެނިޝް ލީގާ ގާތްވެސް ނުކުރެވޭ އިނގެރޭސިންނަށް..

The name is already taken The name is available. Register?

ހިސޭ

09 May 2019

ޔޫރޯ ކްލަބް އިންޑެކްސް ބަލާލާ އެއިރުން ތަފާތު ފެންނާނެ. މިދިޔަ އަހަރު ސްޕެނިޝް އަދި އިނގިރޭސި ޓީމުތައް ހިމެނުނު ގްރޫޕްތަކުގެ އެއްވަނަ ހޯދީ އިނގިރޭސި ޓީމުތައް. 2ވަނަ ލިބުނު ޗެލްސީ ހިމެނުނު ގްރޫޕްގެ 3ވަނައަށް ދިޔައީ އެތްލެޓިކޯ. މިއަހަރު ލިވަރޕޫލް ފައިނަލަށް އެއައީ ސްޕެއިނުގެ އެއްވަނަ ލަދުގަންނަވާލާފަ. ކޮބާ ވާދަ ނުކުރެވިފަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޅިން

09 May 2019

ޚުލަބު އިންޑެސްއަކީ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ޕޮއިންޓް.. އަހަރެމެން މޮޅު ކިތާނި މުޅި ހިސްޓްރީއަށް ބަލައިގެން ހޯދާ ކާމިޔާބީއަށް.. ކުލަބު އިންޑެކްސްއަށް ވާގޮތް ވަރަށް ސާފު

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްް

09 May 2019

އެހެން ވެއްޖެއްޔާ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ އަކީ އަދިވެސް ރެއާލް މެޑްރިޑް އެހެންނު؟

The name is already taken The name is available. Register?

ސްޕެނިޝް ކިނގްސްގެ ބަފާ

10 May 2019

ކިތައް ފަހަރު ސްޕަނިޝް ލީގަށް މިކަން ކުރެވުނީ؟ 2 ފަހަރު. އެއީ ވެސް 2000ގެ ކުރިން. 2000 ގެ ފަހުން އިންގލިޝް ޓީމްސް 2 ފަހަރު ހަދައިފި. ސްޕާސް މި ޓްރާންސްފާ ގައި ހަރަދު ކުރީ 0. މި އާއި ބަލާފަ ސްޕެނިޝް ހުރިހާ ޓީމެއް ވެސް 999999999999999999999999999999 ގުނަ އިތުރަށް ހޭދަ ކުރި.