ސްޕޭނާއި ޖަރުމަނުގެ ވަކި ހިސާބުތަކުން ޓޫރިސްޓުން އައުން މަނާ

ސްޕޭނާި ޖަރުމަރުންގެ ވަކި ހިސާބުތަކުން ރާއްޖެއަށް ޓޫރިސްޓުން އައުން މިއަދުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި ކަމަށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ދާދި ދެންމެއަކު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.


ސްޕޭނާއި ޖަރުމަނުގައި ކޮރޯނާވައިރަަސް ވަރަށް ހަލުއި ސްޕީޑްގައި ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ޕްރެސްގައި އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކުން ވެސް އަމަލްކުރުމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ވިލިވަރު ބޭނުންކުރުމުގެ މުއްދަތު، އެތަނުގެ މިހާރުގެ ވެރިޔާ ވަނީ ހަ މަސް ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ