އަދީބަށް ދައުވާކުރާ އިތުރު މައްސަލައެއްގެ ހުކުމް މިރޭ

ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބާއި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިރޭ އިއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ދެ މައްސަލައެއްގައި 25 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްފައިވާ އަދީބާއި އޭނާގެ ގާތް ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއިލާއި އަބްދުﷲ ޒިޔަތުގެ މައްޗަށް، ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ދައުވާ އުފުލަނީ ޅ. މާބިންހުރާ ކުއްޔަށް ދިނުމުން ލިބުނު ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު އެ ތިން ބޭފުޅުން ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނެ އެވެ. ޒިޔަތަކީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ކޯޕަރޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރެވެ.

ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ހިޔާނާތްތެރިވި ކަމުގެ ދައުވާލިބޭ ޒިޔަތު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވައްދަނީ: އޭނާއަކީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ އެމްޑީ --ފޮޓޯ/މިހާރު

އެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިރޭ 11:00 ގައި އިއްވަން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

ދައުވާ ލިބޭ ހާމިދު ކޯޓުން ނުކުންނަނީ: ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ ހާމިދުގެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް --ފޮޓޯ/މިހާރު

އަދީބުގެ އިތުރު މައްސަލައެއްގެ ހުކުމް މިރޭ އިއްވާއިރު ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅު "ފިނިފެންމާ"ގައި އެއްޗެއް ގޮއްވައިލި މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މައްޗަށް 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ރޭ ވަނީ އިއްވައިފަ އެވެ. އަދި ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ވެސް އަދީބުގެ މައްޗަށް އިއްވައިފަ އެވެ.

ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލައިގެ އިތުރުން އެހެން ދެ މައްސަލައެއް ވެސް ކޯޓުގައި މިހާރު އެބައޮތެވެ. އެއީ "ފިނިފެންމާ"ގައި ގޮވާ އެތި ހަރުކުރަން އަދީބު އެ ލޯންޗް ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ދައުވާއަކާއި މާލެ އަތޮޅު ފަޅެއް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދޫކުރި ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ދައުވާ އެވެ. އެކަމަކު އެ މައްސަލަތަކުގެ ހުކުމް އިއްވަން އަދި ތާވަލެއް ނުކުރެ އެވެ.