ހުޅުމާލޭގައި ވަޅި ހަރައި ޒުވާނަކު މަރާލައިފި، މާލޭގައި ވެސް ވަޅި ހަރައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލައިފި އެވެ. އަދި މާލޭގައި ވެސް ޒުވާނަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.


ހުޅުމާލޭ "ހާފްވޭ ހައުސް" ކައިރިން ހިންގި އެ މާރާމާރީގައި މަރުވީ ގއ. ދާންދޫ ގޯލްޑް ލީފް، ހާރިސް އަބްދުލް ޣަފޫރު 24، އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ހާރިސްގެ ހަށިގަނޑުގެ އަށް ތަނަކަށް ވަނީ ވަޅި ހަރާފައިވާ ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މާރާމާރީ ހިންގި ހިސާބަކީ މީހުން އުޅޭ ސަރަހައްދާ އެކަހެރިކޮށް، އަނދިރިކޮށް އޮންނަ ހިސާބެކެވެ. އެއީ ކޮޅު ބެދިގައި އޮންނަ ގޯޅި މަގެކެވެ. ވަށައިގެން އޮންނަނީ ގަސްތައް ހެދިފަ އެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހަކާ ހަވާލާދީ، އެތަނުގައި ތިބި ބައެއް މީހުން ބުނީ ވަޅި ހަރާފައި ވަނީ ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ މީހަކު ނުވަތަ ކަމަށާއި މަރުވި މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ޕިކަޕެއްގައި ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ވަޅި ހެރި ސަރަަހައްދު ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައި

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މިރޭ 11:30 ހާއިރު މާލޭގައި މާރާމާރީ ހިންގީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ކައިރީ ހުންނަ "ޖީސިކްސް" ކެފޭ ހިސާބުން ކަމަށެވެ. އެ މީހާ އަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުލިބެ އެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ވަނީ ޒުވާން އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ވެސް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެފަ އެވެ. ބެލެވިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ދެ ޒުވާނުން މަރުވީ ބާރުގަދަ ޑްރަގްސްއަކާ އެކު އެނާޖީ ޑްރިންކް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ވަނީ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.