ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ހަތް މީހަކު ފޯމު ނަގައިފި

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ފޯމު ނަގާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އީސީ އަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ ކަން މީޑިއާތަކުގެ ޒަރިއްޔާ އިން އެނގުމާ ގުޅިގެން އެ ދެ ޕާޓީ އަށް ކޮމިޝަނުން ފޯމެއް ހަވާލުކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ހަތް މީހަކު ފޯމު ނަގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް އޭނާ ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ދޫކުރާ ފޯމު ހަތް މީހަކު ނެގި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެ ހުށަހެޅުއްވީ އިބޫ އެކަނި ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް އީސީ އަށް މިއަދު ހުށަހެޅިއިރު، އިންތިޚާބު ގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ދެން އިއުލާން ކުރައްވާފައި ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު އަދި ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޝުޖާއު ހުސެއިން އެވެ.

އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލްގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމު އީސީ އަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެ ކޮމިޝަން ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ދެބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ 10 އާ ހަމައަށް އިތުރު ކޮށްފަ އެވެ. އީސީން ބުނީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ މީހުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ އެ ކޮމިޝަނަށް ކަމަށެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އުމުރުން 30 އަހަރާއި 65 އަހަރާ ދެމެދުގެ، ޝަރުތު ހަމަވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި 100،000ރ. ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ. އީސީން ބުނީ ނަގުދު ފައިސާ ނުވަތަ ބޭންކް ގެރެންޓީ ޗެކަކުން ވެސް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށެވެ.

އިންތިޚާބަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލާ މީހެއް ނަމަ، އުމުރުން 18 އަހަރު ވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، މަދުވެގެން 1،500 މީހުންގެ ތާއީދު އޮތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން އީސީ އަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމަށް އީސީން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8 އިން ހަވީރު 4 ޖަހަންދެންނެވެ. ވޯޓު ގުނަން ފަށާނީ ވޯޓު ނަގައި ނިމޭތާ 30 މިނިޓު ފަހުންނެވެ. އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމަށް އީސީން ނިންމާފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 30 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 3 ޖެހުމުގެ ކުރިންނެވެ.

ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވީ، މި ފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހުޅުވައިލުމުން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް 8،000 ފޯމު ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު ފޯމުތަކަށް ވުރެ 4،000 ފޯމު އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.