ކިލޯއެއްހާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އައްޑޫ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެއް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އައްޑޫން 19 އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާން ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ ހިތަދޫގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން، މިއަދުގެ 16:44 ހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޒުވާން ފިރިހެން މީހާ ބަލައި ފާސްކުރި އިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ބޮޑު 4 ރަބަރު ޕެކެޓް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެއީ ކޮން ބާވަތެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަމެއް ފުލުހުން ނުބުނެ އެވެ.

ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗެއް ނަމަވެސް ކިލޯއެއްހާ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނުކަން ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަންޖެހެ އެވެ.