މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިއަދު ހަވީރު ފެނިއްޖެ އެވެ.


ގަލޮޅު ދަނޑު ކައިރީގައި ހުންނަ ގެ އެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ މ. އަރަބިއަން ވިލާ އިބްރާހިމް ޝާހިދު އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، ގަލޮޅުގައި ހުންނަ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް، އުމުރުން 36 އަހަރުގެ މީހަކު ފެނިގެން ހަވީރު 4:57 ހާއިރު ރިޕޯޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޝާހިދަކީ ސްޓެލްކޯ ގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. ސްޓެލްކޯގެ ޖެނެރަލް މެއިންޓަނަންސް ގައި މަސައްކަތް ކުރި ޝާހިދު އެ ކުންފުނިން ވަކިވީ މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އޭނާ ވަނީ ސްޓެލްކޯ ގައި އަހަރެއްހާ ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޝާހިދު މަރުވެފައި އޮންނަތާ ދެ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު، އޭނާ ދިރިއުޅެމުން އައީ އެކަނި ކަމެއް ނުވަތަ ބަޔަކާ އެކީގައި ކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

މި މަހު ވެސް މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް ޒުވާނަކު ފެނިފައި ވެ އެވެ.