ފޭރެން އުޅުނު މީހަކަށް ހަމަލަދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ބިދޭސީއަކަށް ވަޅިން ބިރު ދައްކައި ފޭރެން އުޅުނު މީހަކަށް ބަޔަކު ހަމަލަދީ ހުއްޓުވައި އޭނާ އަށް އަނިޔާކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ ޝަހީދު އަލީ ހިނގުމާއި ފުލޫނިޔާ މަގާ ގުޅޭ ކަންމަތީގައި މިރޭ އިރާކޮޅު މާރާމާރީއެއް ހިންގި ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބިގެން ފުލުހުން އެކަން ބެލި އިރު ބައިސްކަލެއްގައި ދިޔަ ބިދޭސީއަކަށް ދިވެއްސަކު ވަޅިން ބިރު ދައްކައިގެން ފޭރެން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ބަޔަކު އެ މީހާ އަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލުމުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ބިދޭސީ މީހާގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ވަޅިން ބިރު ދައްކައި ފައިސާ ފޭރެން އުޅުނީ 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައި ވާއިރު އެފަދަ ބައެއް ޖަރީމާތަކުގައި މިލިޔަނުން ފައިސާ ފޭރިގެންފައި ވެ އެވެ. އެގޮތުން ފޭރުނު ބައެއް ފައިސާ ފުލުހުން ހޯދާފައި ވާއިރު ބައެއް ފައިސާ މިހާތަނަށް ވެސް ހޯދިފައެއް ނުވެ އެވެ.