ޔޫކޭގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި

ޔޫކޭގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް މިއަދު ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.


އެ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ 200 އެއްހާ ފޮތް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެ ގައުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު ޑރ. ފަރަހަނާޒް ފައިސަލެވެ. އެޑިއުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ އެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބެސެޑަރު ޑރ. ފަރަހަނާޒް (ކ)، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީއަށް ފޮތް ،ހަދިޔާކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފަރަހަނާޒް ވިދާޅުވީ އެއީ އަދި ފެށުމެއް ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރު ފޮތްތައް ހަދިޔާކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނީ އެ ފޮތްތައް ދޭން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފޮތް މަދު ސްކޫލްތައް ބެލުމަށްފަހު އެތަނަކަށް ކަމަށެވެ.