ދަތުރުކުރުން ފިޔަވައި، ލޮކްޑައުން ނެތް ރަށްރަށަށް މިހާރު އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑްގެ ރާޅު ބޮޑުނުވީ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ވެގެން ކަމަށާއި މިކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއވިއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ކުރިއަަށް ދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުން ޓެގް ޓީމުގެ ލީޑަރު ޑރ. އަލީ ލަތީފާއި ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.