އެއާޕޯޓުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.


އެއާޕޯޓުގެ ފިއުލް ފާމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިސްމާއިލް ރަޝީދު 46، މަރުވިކަން އެމްއޭސީއެލުން ކަށަވަރު ކޮށްދިން ނަމަވެސް އަދި ތަފުސީލެއް ނުދެ އެވެ. އޭނާ އަކީ އެ ކުންފުންޏަށް 26 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ މީހެކެވެ

އިސްމާއިލް މަރުވީ އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް ކަމަށް އެނގިފައިވެ އެވެ.

އެއާޕޯޓުގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ސަރަހައްދުގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އިސްމާއިލްގެ ހަށިގަނޑުގެ 83 ޕަސެންޓު ފިހުނު ކަމަށް ވެ އެވެ. ހާދިސާ އަދިވެސް ގެންދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އިރުއޮއްސި 6:15 ހާއިރު އަލިފާން ރޯވިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެއާޕޯޓުގެ ފަޔަ ޓީމުން އަލިފާން ނިއްވާލި ކަމަށް ވެސް އެމްއޭސީއެލުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނީ، އެއާޕޯޓުގައި އެ ކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ކަމަށެވެ.