އިޒްރޭލުގެ ޓޫރިސްޓުގެ ރޭޕާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ އިން ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 26) - އިންޑިއާގެ ހިމާޗަލް ޕްރަދޭޝްގައި އިޒްރޭލުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ އިޒްރޭލުގެ 25 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ އަށް އޮޅިގެން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ޓެކްސީއެއް ކަމަށް ހީކޮށް ނެގުނު ކާރުގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެ އަންހެން މީހާ އެކަހެރި ތަނަކަށް ގެންގޮސް ރޭޕްކޮށްފައި ކަމަށެވެ. މި އަންހެން މީހާ އަށް ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދީފަ އެވެ

ފުލުހުންގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ޕަދަމް ޗާންދު ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލުގެ ޓޫރިސްޓް ރޭޕްކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަކީ އެންމެ މުހިންމު ކަންތައް ކަމަށެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ޓޫރިސްޓް ރޭޕްކުރި ހިމާޗަލް ޕްރަދޭޝްގެ މަނާލީ އަކީ ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްހޫރު ސަރަހައްދެކެވެ. މަނާލީގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އެމެރިކާގެ ޓޫރިސްޓަކު ރޭޕްކޮށްފަ އެވެ.

އިންޑިއާގައި 2012 ވަނަ އަހަރު ސްކޫލް ދަރިވަރަކު ރޭޕްކޮށް މަރުވި ހާދިސާ އަށް ފަހު ރޭޕުގެ މައްސަލަތަކަށް ދޭ ސަމާލުކަން ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. ގާނޫނުތައް ހަރުކަށި ކުރި ނަމަވެސް ރޭޕުގެ މައްސަލަތައް މަދެއް ނުވެ އެވެ.