ކޮވިޑް-19: ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ދެ މިލިއަނަށް، 13 ދުވަހުން މިލިއަނެއް

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 15) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ދެ މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.


ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަނަށް އަރާފައި ވަނީ ޑިސެމްބަރު 31 އިން ފެށިގެން މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ. ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ 13 ދުވަސްތެރޭ މި ވަނީ އިތުރު އެއް މިލިއަން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ.

ދުނިޔޭގައި އެއްވެސް ފަރުވާއެއް އަދި ހޯދިފައި ނުވާ ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ގައި މިހާތަނަށް ވަނީ 126,727 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ. ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ 478,932 މީހުންނެވެ.

އެންމެ ހަލުވިކަމާ އެކު ބަލި ފެތުރެމުން ދަނީ އެމެރިކާގަ އެވެ.

އެންމެ ހަލުވިކަމާ އެކު ބަލި ފެތުރޭ ގައުމުތައް

އެމެރިކާ: ޕޮޒިޓިވްވި 614,211 މަރުވި: 26,064

ސްޕޭން: ޕޮޒިޓިވްވި 174,060 މަރުވި: 18,255

އިޓަލީ: ޕޮޒިޓިވްވި 162,488 މަރުވި: 21,067

ފްރާންސް: ޕޮޒިޓިވްވި 143,303 މަރުވި: 15,729

ޖާމަނީ: ޕޮޒިޓިވްވި 131,359 މަރުވި: 3,294

އިނގިރޭސިވިލާތް: ޕޮޒިޓިވްވި 93,873 މަރުވި: 12,107